Skip to main content

Ondernemingsrecht

Wat is ondernemingsrecht?

Elke MKB ondernemer wil zijn/haar bedrijf laten groeien en misschien wel de beste worden in de branche. Zo’n groei-scenario brengt risico’s met zich mee, maar daar schrikt een ondernemer niet van. Ondernemen is per definitie risico’s nemen. Een ondernemer noemt dat kansen benutten.

Maar ondernemen gaat nooit zonder geschillen overwinnen, zowel intern als extern. De wet kent rechtspersonen als bedrijven rechten en plichten toe. Dat is de kern van het ondernemingsrecht.

Wanneer kunt u gebruik maken van het ondernemingsrecht?

 • Een leverancier geeft aan niet op tijd te kunnen leveren en dat brengt tijdige oplevering van uw project in gevaar, want de deadline van de klant is hard. Wat te doen?
 • Ondanks alle duidelijke afspraken voldoet een levering niet aan de eisen en u weet zeker dat de klant dit niet gaat accepteren. Hoe kan je de juiste levering afdwingen?
 • De klant komt terug op eerder gemaakte afspraken, wil niet betalen en het hele project dreigt een duur fiasco te worden. Hoe is de klant terug in het gareel te krijgen?
 • Een conculega schiet onder uw duiven met goedkope imitaties en dat gaat ten koste van uw marktpositie. Hoe is hij/zij aan te pakken?
 • De overgang van uw V.O.F. naar een B.V. ligt voor de hand, maar u krijgt wel heel veel tegenstrijdige adviezen omtrent aandeelhoudersconstructie, management-overeenkomst, statuten, etc. Wat is wijsheid?
 • U wilt graag een logische volgende stap zetten in de ontwikkeling van uw bedrijf, maar de overige leden van de directie en/of de aandeelhouder(s) vinden de investering te hoog. Wordt dit een patstelling?
 • Sterker: ze dreigen met bestuurdersaansprakelijkheid. Hebben ze een punt?
 • De externe partij die de volgende groeifase financieel mogelijk wil maken vraagt wel erg veel zeggenschap in het bedrijf. Is dat te omzeilen?
 • Met de overname van een bedrijf zou u uw marktpositie in een klap substantieel kunnen versterken, maar hoe giet je alle afspraken in een overeenkomst?
 • Een huurder houdt zich herhaaldelijk niet aan de afspraken en u wilt de overeenkomst ontbinden. Is dat mogelijk en hoe pakt u dat aan?
 • Uw sales manager verlaat uw organisatie om voor de concurrentie te werken en benadert uw klanten. Wat zijn uw rechten?
 • Een klant blijft weigeren te betalen en u wilt beslag gaan leggen op zijn bankrekening. Hoe pakt u dat aan?
 • Uw onderneming heeft de pandemie overleeft, maar niet zonder schulden her en der. Sommige crediteuren hebben geen geduld meer en dreigen met een faillissementsaanvraag. Hoe kunt u die afwenden?
 • En dit zijn slechts enkele vraagstukken waar een ondernemer tegenaan kan lopen.

Het gaat dus om allerlei geschillen die van invloed zijn of kunnen zijn op uw onderneming.

Maar het hoeft niet alleen om geschillen te gaan. Bij het aangaan van een verbintenis met een toeleverancier of het afsluiten van een huurcontract voor een bedrijfspand kan het ook heel verstandig zijn om een advocatenkantoor dat ervaring heeft met ondernemingsrecht te raadplegen.

Of wellicht wilt u na een jarenlang prettig samenwerkingsverband een fusie aangaan met die partij. Ook dan kan een ondernemingsrecht advocaat een goed klankbord zijn.

Forsyte Advocaten

Het team van Forsyte kan u met bovenstaande zaken van dienst zijn.

Wij maken graag met u kennis en zullen de stukken die u ons aanlevert bestuderen. Daarna komen wij met een plan van aanpak en een kostenopgave.

Uiteraard maken wij daarbij een inschatting van uw kansen, zonder een garantie op succes te kunnen geven. Maar als wij van mening zijn dat er geen kans van slagen is, melden wij dat natuurlijk.

Na uw akkoord gaan we aan de slag en zetten wij onze kennis, ervaring en creativiteit in om het best mogelijke resultaat voor u te behalen.

In veel gevallen is dat te bereiken door namens u in gesprek te gaan met de wederpartij. Dat heeft de voorkeur, want procederen kost veel geld en de relatie wordt nooit meer zoals die was. Wij hebben veel ervaring in oplossingen vinden voor onze klanten zonder tussenkomst van de rechter.

Maar als het niet anders kan, gaan we keihard uw zaak bepleiten voor de rechter en ook nu met al onze kennis, ervaring en creativiteit.

Uw vaste juridische vraagbaak en partner

Als wij ons werk goed gedaan hebben, komt u bij een volgende aanleiding terug en daar streven wij naar: langdurige samenwerking als Forsyte als huisadvocaat. Naarmate wij u en uw onderneming leren kennen, kunnen wij u beter bijstaan.

Onze ervaring is dat klanten voor wie wij regelmatig mogen werken ons steeds vaker in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming en een mogelijk geschil. Daardoor wordt het makkelijker de gang naar de rechter te vermijden.

Ondernemingsrecht advocaat inschakelen

Forsyte Advocaten adviseert u graag in juridische vraagstukken. Wij begrijpen wat ondernemen is. Wij zijn makkelijk benaderbaar.
Wij kunnen een commercieel probleem juridisch ontleden en adviseren u in begrijpelijk Nederlands.
Samen met u zoeken wij de best mogelijke oplossing en wij hebben een brede ervaring in problemen die op het pad van de ondernemer kunnen komen.

Op onze website illustreren wij dit met een greep uit de lopende zaken.

Heeft u een vraag omtrent ondernemingsrecht? Of wilt u advies van deskundige advocaat? Neem dan contact met ons op.