Skip to main content

Faillietverklaring aanvragen

U kunt een faillissement op meerdere manieren aanvragen. U kunt voor uzelf een faillissement aanvragen, een faillissement aanvragen voor een ander of een ander vraagt uw faillissement aan. Aan elke wijze zijn verschillende regels en verplichtingen verbonden. Hieronder zullen de soorten aanvragen nader worden toegelicht.

Eigen faillissement aanvragen

In geval van een dreigend faillissement voor uw bedrijf is het handig om eerst te kijken of u in aanmerking komt voor schuldsanering of surseance van betaling. U komt in aanmerking voor het hiervoor genoemde indien u twee of meer schulden hebt, waarvan één opeisbaar (betalingstermijn is verstreken), wanneer u twee of meer schuldeisers hebt of wanneer u gestopt bent met betalen.

Aanvraag faillissement

Uw faillissement moet u aanvragen bij de rechtbank van uw woonplaats. Vervolgens moet u het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ invullen die staat op de website van de Rechtspraak. U kunt zelf uw eigen faillissement aanvragen, hiervoor hoeft u niet de hulp van een advocaat in te schakelen. U moet echter wel op de zitting verschijnen.

Partner ondertekenen

Wanneer u een eenmanszaak of vof hebt en getrouwd bent of een geregisterd partnerschap hebt, dan is uw partner verplicht de faillissementsaanvraag eveneens te ondertekenen. Zonder de handtekening van uw partner kan de aanvraag niet worden ingediend.

Akkoord van aandeelhouders

Indien u een bestuurder bent van een bedrijf met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een bv of nv) met aandeelhouders, dan is het pas mogelijk om een faillissementsaanvraag te doen wanneer de aandeelhouders het ermee eens zijn. Om de aanvraag in te kunnen dienen moeten alle aandeelhouders instemmen.

Ander vraagt uw faillissement aan

Wanneer u uzelf bijvoorbeeld niet in staat acht om een faillissement aan te vragen bij de rechtbank, kan ook iemand anders zit voor u doen. Dit kan enkel indien u twee of meer schulden hebt, waarvan één opeisbaar (betalingstermijn is verstreken), wanneer u twee of meer schuldeisers hebt of wanneer u gestopt bent met betalen.

Wie

Er is maar een kleine selectie van partijen die uw faillissement kunnen aanvragen. Dit zijn uw schuldeisers, het Openbaar Ministerie (wanneer er veel gedupeerden zijn), de rechtbank (wanneer u in de schuldsanering zit en u zich niet houdt aan de afspraken) en uw aandeelhouders. U bent zelf niet verplicht om naar de zitting te komen. U hoort of u wel of niet failliet bent zodra de rechter tijdens de zitting heeft besloten.

Oneens

In het geval u het niet eens bent met de aanvraag van uw faillissement, kunt u dat laten weten aan de rechtbank. U moet dan wel in staat zijn aan te tonen dat u uw schulden kunt betalen. Dit moet u tijdens de zitting aan de rechter mededelen. Wanneer u het niet tijdens de zitting wil of kan doen, kunt u het aan de rechter kenbaar maken middels een brief.

Faillissement aanvragen voor een ander

Zodra een klant na meerdere aanmaningen niet betaalt, kunt u faillissement voor hem aanvragen. In dat geval bent u de schuldeiser en uw klant de schuldenaar. Het is mogelijk om faillissement aan te vragen voor uw schuldenaar indien hij twee of meer schulden heeft, waarvan één opeisbaar (betalingstermijn is verstreken), wanneer hij twee of meer schuldeisers heeft of wanneer hij is gestopt met betalen.

Advocaat

Het is niet mogelijk om zelf aan de rechtbank te vragen om uw schuldenaar failliet te verklaren. Dit moet een advocaat doen. Het faillissementsverzoek wordt ingediend door uw advocaat. Onze advocaat faillissementsrecht staat u daarin graag bij. U bent verplicht om als schuldeiser bij de zitting aanwezig te zijn. De rechter verklaart tijdens de zitting uw klant, de schuldenaar, wel of niet failliet.

 

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.