Skip to main content

Dreigend faillissement door corona

Het nieuwe coronavirus COVID-19 heeft verregaande gevolgen voor veel ondernemers. De maatregelen die worden getroffen zorgen ervoor dat veel ondernemers een groot deel van hun omzet missen of zelfs helemaal geen inkomsten meer hebben. Als ondernemer ziet u daarentegen wel uw vaste lasten doorlopen. Dit leidt er in veel gevallen toe dat u uw lasten niet meer kunt betalen, waardoor uw onderneming failliet dreigt te gaan. Wat kunt u in deze uitzonderlijke situatie het beste doen?

Steunpakket vanuit de overheid

Voor ondernemers zijn er verschillende maatregelen getroffen door de overheid. Zo komt u wellicht in aanmerking voor een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID- 19 (TOGS) van EUR 4.000, -. Ook is de kans groot dat u vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Ook zijn er vanuit de overheid voor bepaalde sectoren verschillende leningen beschikbaar. Het is dan ook raadzaam zoveel mogelijk van deze steunpakketten gebruik te maken.

Betalingsonmacht tijdig melden

Wanneer u desondanks niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, is het van groot belang dat u tijdig uw schuldeisers benadert en kenbaar maakt dat u de nog openstaande vorderingen niet kunt voldoen. Indien u dit tijdig meldt zijn schuldeisers wellicht nog bereid om voor een bepaalde periode uitstel te verlenen.

Daarnaast moet u uw betalingsonmacht tijdig melden bij de Belastingdienst. U kunt namelijk drie maanden uitstel van betaling krijgen. Hier treft u het benodigde document voor het aanvragen van uitstel van betaling.

In het geval u de vorderingen van uw schuldeisers niet meer kunt voldoen als gevolg van de getroffen maatregelen, kunt u daarnaast wellicht tot een onderhands akkoord komen met deze schuldeisers op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Een vereiste hiervoor is wel dat uw onderneming over voldoende liquiditeiten beschikt. Nu de WHOA nog niet officieel in werking is getreden is de instemming van uw schuldeisers tevens een vereiste.

Surseance van betaling

In het geval u voorziet dat het gebrek aan baten binnen uw onderneming slechts van tijdelijke aard is kunt u surseance van betaling aanvragen. Dit houdt in dat u uitstel wordt verleend voor het voldoen van de vorderingen van uw schuldeisers. Hiermee wordt het voortbestaan van uw onderneming mogelijk gemaakt. Voor het aanvragen van surseance van betaling is het vereist dat u een advocaat inschakelt welke u in dit traject zal begeleiden. Wij staan u hierin dan ook graag bij.

Faillissement

Wanneer is een faillissement onoverkomelijk? Indien u in de situatie beland dat u uw schulden niet meer kunt betalen en er geen uitzicht is op verbetering van uw financiële situatie. Faillissement kunt u zelf aanvragen bij de rechtbank en u moet hiervoor een formulier invullen. Faillissement kan ook door uw schuldeisers worden aangevraagd, mits er twee of meer schuldeisers met een vordering zijn. Voor het aanvragen van faillissement heeft u in beginsel geen advocaat nodig. Wel raden wij het ten zeerste aan om tijdig een advocaat te raadplegen. Deze kan u begeleiden bij het aanvragen van het faillissement of de overige opties voor u bestuderen. Neemt u dan ook gerust contact met ons op om uw opties te bespreken.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.