Skip to main content

Vastgoedrecht & Huurrecht

Advocaat vastgoedrecht & huurrecht

Forsyte advocaten is gespecialiseerd in het vastgoedrecht en huurrecht. Wanneer u op zoek bent naar een advocaat vastgoedrecht of een advocaat gespecialiseerd in huurrecht, bent u bij ons aan het juiste adres. Op het hoogste niveau staan wij cliënten bij in alle facetten van het huurrecht en bij de juridische zaken die komen kijken bij de aan- en verkoop van vastgoed.

Advocaat huurrecht

De regels die zijn vastgelegd omtrent de huur en verhuur van alle roerende en onroerende zaken vallen onder het huurrecht. Er is sprake van huur indien een overeenkomst wordt aangegaan waarin de verhuurder zich verplicht om, voor een tegenprestatie, een zaak (of een deel daarvan) in gebruik te geven aan de huurder. De wet maakt een onderscheid in verschillende huurobjecten, die onder een eigen regime met wettelijke regels kunnen vallen. Zo is het huurregime voor woonruimtes bijvoorbeeld anders dan voor bedrijfsruimtes.

Wanneer heeft u een advocaat gespecialiseerd in huurrecht nodig?

Wanneer u een zaak huurt of verhuurt, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand, dan heeft dit juridische consequenties. Zowel de huurder als verhuurder kunnen geconfronteerd worden met kwesties waarin juridische bijstand wenselijk is. Denk daarbij aan wanbetaling, een verhoging van de huurprijs, overlast, onderhuur en geschillen met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen. Ook bij het opstellen van huurovereenkomsten en opzegging van de huur door de verhuurder vanwege dringend eigen gebruik, kan een huurrecht advocaat uitkomst bieden.

Vastgoedrecht Rotterdam e.o.

Bij aan- of verkoop van een huis of bedrijfspand krijgt u te maken met het vastgoedrecht. Vastgoedrecht heeft betrekking op alles dat te maken heeft met onroerend goed. Hierdoor vallen bijvoorbeeld ook vruchtgebruik, mandeligheid en het recht van hypotheek onder het vastgoedrecht.

Wanneer heeft u een vastgoedadvocaat nodig?

Bijna iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met het vastgoedrecht. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen of ondertekenen van een koopovereenkomst bij de aan- of verkoop van een woning. Een vastgoedadvocaat kan u adviseren omtrent de inhoud van de koopovereenkomst en optreden in het geval er geschillen omtrent het koopcontract optreden. Ook bij geschillen rondom erfdienstbaarheid, verborgen gebreken, aansprakelijkheid van de makelaar of een notaris, kan Forsyte advocaten u bijstaan. Tenslotte kan een in vastgoed gespecialiseerde advocaat ook optreden in kwesties die betrekking hebben op de VvE (Verenging van Eigenaren).

 

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.