Lopende zaken

Een greep uit onze lopende zaken:


Fusie en overname

Voor een buitenlandse onderneming begeleiden wij de overname van een dochter van een multinational. Erg interessant door de grensoverschrijdende dimensie.


Fusie en overname

Deze ondernemer verkoopt zijn bedrijf en er zijn nogal contracten en andere verplichtingen die overgenomen moeten worden. Wij staan deze keer de verkopende partij bij.


Due diligence onderzoek

Een ondernemer met een exploitatie-overeenkomst wil de onderneming kopen. In zijn opdracht voeren wij een due diligence onderzoek uit om alle voorkomende risico’s in kaart te brengen en vervolgens te minimaliseren.


Non disclosure agreement

Een ondernemer werkt samen met een groot aantal zzp-ers en om zijn intellectueel eigendom te beschermen heeft hij iedereen een NDA laten tekenen. Als enkele van zijn partners in de samenwerking toch zijn eigendom niet respecteren, moet er opgetreden worden. Dat doen wij voor hem.


Ontvlechten

Wie kan je beter vertrouwen dan je eigen familie als je een onderneming wilt starten en uitbouwen. Toch kan er in de onderlinge samenwerking het e.e.a. misgaan en dan dienen de verschillende bedrijfsonderdelen ontvlecht te worden, zodat iedereen zelfstandig de toekomst in kan. Wij gaan dat pijnlijke proces behoedzaam en zorgvuldig begeleiden.


Aandeelhoudersgeschil

Soms start je samen een bedrijf en krijg je na verloop van tijd verschillen van mening. Zo ook onze cliënt. Samen kom je er dan meestal niet uit. Dan is het goed om een advocatenkantoor achter je hebben, die ervoor zorgt dat je een goede prijs krijgt voor de aandelen.


Huurrecht

Een huurder van een bedrijfspand betaalt zijn huur niet en verdwijnt met de noorderzon. Hij blijkt een spoor van onbetaalde rekeningen na te laten met verschillende BV’s. Echt een zaak voor ons. Daar zetten we onze tanden in.


Verbintenissenrecht

Twee ondernemers laten een bedrijfspand verbouwen om daar een nieuwe onderneming te starten. De aannemer laat hen danig in de steek. Slecht werk en niet af. Hij heeft veel kansen gekregen om te leveren wat afgesproken was, maar hij geeft telkens niet thuis. De opening heeft een deadline. Daarom laten ze hem links liggen en zorgen ze voor bonafide mensen die het pand op tijd opleveren. Maar nu wil die aannemer ook nog voor die wanprestatie betaald krijgen!! Daar gaan we een stokje voor steken.


Huurachterstand

Een ondernemer dacht ten onrechte de verhuurder van zijn bedrijfspand onder druk te kunnen zetten nu eens eindelijk wat te doen aan het achterstallige onderhoud, maar werd vervolgens geconfronteerd met een vonnis met ontruiming van het pand. Het een en ander is niet volgens de regels gegaan en wij gaan die ontruiming voorkomen.


Arbeidsrecht

Een manager die na een veeljarig dienstverband slachtoffer wordt van ‘de nieuwe wind’ en vervolgens rücksichtslos aan de kant gezet. Er volgt niet alleen ontslag op staande voet, maar zelfs een schadeclaim. Vervolgens is hij niet adequaat verdedigd, maar wij gaan zijn gelijk in Hoger Beroep halen.


Internationale arbitrage

Een Nederlandse ondernemer koopt een noodlijdend bedrijf op in Afrikaans land en maakt daar een bloeiende onderneming van. Zo bloeiend, dat de onderneming genationaliseerd is. Wij kregen de taak de schade in kaart te brengen en zo de complexe internationale arbitragezaak voor te bereiden.


Intellectueel eigendom

We staan een buitenlandse klant bij die in de samenwerking met Nederlandse partners beroofd is van zijn intellectueel eigendom.

Een zeer complexe zaak door de verkoop en distributie verspreid over vele landen in de wereld, maar we hebben het bewijs sluitend gekregen. De rechter kende onze cliënt een substantiële schadevergoeding toe, die overgemaakt werd op onze derdenrekening.

En dan legt de wederpartij doodleuk beslag op onze derdenrekening, omdat er nog een Hoger Beroep volgt. Tsja, dan rest ons niets anders dan een Kort Geding aan te spannen om het beslag er weer af te krijgen.


Verhaalschade

Een geschil in familiekring liep dermate uit de hand dat er grote schade is veroorzaakt. Wij staan de benadeelde partij bij. Aan de emotionele schade kunnen we weinig doen, maar een materiële schadeloosstelling is het doel.


Zakelijk strafrecht

Een ondernemer die bij een financieringsaanvraag enigszins te kort door de bocht is gegaan, wordt ineens geconfronteerd met de aanklacht van grootscheepse fraude en witwassen. Wij gaan dit terugbrengen naar reële proporties.


Franchise

Een ondernemer is franchisenemer van een grote organisatie die hem ‘out of the blue’ confronteert met een nota van kosten die de afgelopen jaren gemaakt zouden zijn. De organisatie komt niet met een onderbouwing van de nota en in de samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever staat erg weinig op papier. Aan ons de taak klare wijn te schenken.


En dit is slechts een greep uit de zaken die wij nu onderhanden hebben en de rechtspraktijk van Forsyte Advocaten zo boeiend maakt.  Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.


Onderstaand ziet u enkele procedures waarbij Forsyte Advocaten betrokken was als advocaat van één van de procespartijen.

 • Diverse procedures voor een Belgische onderneming tegen een Nederlands conglomeraat in een internationaal geschil inzake grensoverschrijdend contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en schending van de geheimhoudingsplicht (ECLI:NL:RBDHA:2018:12620).
 • Een aandeelhoudersgeschil/ondernemersrechtzaak inzake een technisch onderhoudsbedrijf (ECLI:NL:RBROT:2018:8161) (ECLI:NL:GHDHA:2019:814).
 • Een uitzendbureau versus een bemiddelaar in huurwoningen inzake professioneel verhuur, onderhuur, opzegging en ontruiming (ECLI:NL:RBZWB:2018:7318).
 • Een geschil in kort geding tussen de vennoten van een v.o.f (ECLI:NL:RBMNE:2019:2467).
 • Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
 • Diverse procedures namens zowel verkopers als kopers inzake non-conformiteit en verborgen gebreken bij aankoop en verkoop van woningen (o.a ECLI:NL:RBROT:2018:11361)
 • Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
 • Diverse procedures betreffende geschillen over schade en huurkorting bij huurovereenkomsten bedrijfsruimten.
 • Ontruiming in kort geding in huurzaken; woonruimtes en bedrijfsruimtes (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:7153).
 • Ontbinding en ontruiming van woningen en bedrijfspanden in bodemprocedures.
 • Procederen tegen curatoren namens bestuurders inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen in faillissement (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:6058 inzake bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder lege BV die inkomsten in eenmanszaak liet vloeien).
 • Procedures over bevrijdende verjaring inzake grondgebruik, snippergroen en civielrechtelijke schadevergoeding.
 • Procederen en onderhandelen in ontslagzaken (kantonrechter en UWV).
 • IE-rechtprocedure inzake schending auteursrecht (bij rechtbank verloren zaak in hoger beroep gewonnen).
 • Procederen in VvE geschillen tussen leden en Verenigingen van Eigenaren, bijstand bij ledenvergaderingen.
 • Succesvol verzet tegen faillissementsaanvraag (ECLI:NL:RBROT:2020:5003).
Forsyte Advocaten bord