Skip to main content

Lopende zaken

Een greep uit onze lopende zaken:


Verbintenissenrecht

Als leverancier vele jaren een goede relatie met de klant en veel op basis van goed vertrouwen. Klant wil echter professionaliseren en wil nieuwe afspraken maken met KPI’s. Wij gaan de leverancier hierin ondersteunen.


Verbintenissenrecht

De eigenaar van een monumentale woning heeft een aannemer in de arm genomen voor een grondige renovatie. Gaandeweg ontstaan er twijfels over de kwaliteit van de uitvoering en de rechtmatigheid van de betalingen. Wij zoeken het voor de eigenaar uit en zorgen voor ‘value for money’.


Fusie & overname

Een onderneming verkopen heeft heel wat voeten in aarde. Overeenkomsten met klanten moeten overgenomen worden, inclusief huurcontracten, borg en bankgaranties. Wij regelen alles met de kopende partij en zorgen ervoor dat cliënt krijgt waar hij recht op heeft en de onderneming voortgezet kan worden.


Verbintenissenrecht

De eigenaar van een webshop denkt goede afspraken gemaakt te hebben met een distributeur, maar krijgt al snel facturen die niet corresponderen met de verwachtingen. De relatie wordt door de distributeur eenzijdig beëindigd en laat de webshop achter met nogal wat schade. Wij gaan die schade op distributeur verhalen.


Vastgoedrecht

Een grote kavel gekocht met het plan daar een mooie woning te bouwen, maar de omwonenden maken bezwaar. De hoorzitting is gepland en wij staan cliënt bij in de procedure.


Ondernemingsrecht

Een internationaal opererende onderneming met een Nederlandse statutaire vestiging heeft enkele jaren geen activiteiten ontplooid. Maar door nieuwe ontwikkelingen is het opportuun geworden de onderneming weer te activeren. Wij gaan dat voor deze mensen regelen.


Aandeelhoudersgeschil

Hard gewerkt om kapitaal te vergaren voor een niche start-up. Miljoenen naar binnen gehaald. Job done en vervolgens door de overige aandeelhouders afgescheept worden met een fractie van de inleg? Daar gaan we een stokje voor steken.


Vastgoedrecht

Een pand ’turn key’ opleveren met scheuren en lekkages? Alle verantwoordelijkheid afwijzen en zelfs niet bereid te schikken? We gaan dagvaarden.


Huurrecht

Als je de eigenaar bent van een exclusieve beauty salon verwachten je klanten dat alles er prachtig uitziet. Als de pandeigenaar slecht herstelwerk aflevert na een lekkage, blijven klanten weg. Ergo: omzetderving. Wij gaan dit recht zetten.


Vastgoedrecht

Als eigenaar van een monumentaal pand wil je graag de waarde van het pand behouden door regelmatig groot onderhoudswerk in te plannen. Medewerking van de huurders is natuurlijk onontbeerlijk. Als er dan een dwars ligt en het onderhoud komt stil te liggen, ontstaat er een onverkwikkelijke situatie. Zeker als de Gemeente de eigenaar op de onderhoudsverplichtingen wijst en met dwangsommen dreigt. Een huurder heeft natuurlijk veel rechten, maar dit gaat te ver. Wij halen dit uit de ontstane impasse en zorgen ervoor dat onderhoud gepleegd kan worden en het pand zijn waarde behoudt.


Verbintenissenrecht

Als relatief kleine toeleverancier van een grote, internationale groothandel kan je in de contractonderhandelingen niet alles eisen. Maar als in besprekingen verwachtingen zijn gewekt die vervolgens niet nagekomen zijn, kan je daar rechten aan ontlenen. Wij schuiven dus aan bij de onderhandelingen over een vervolg van de overeenkomst.


Bestuurdersaansprakelijjkheid

Voor een van onze internationale klanten de holding structuur aanpassen naar veranderende omstandigheden? Geen probleem.


Verbintenissenrecht

We kennen dat allemaal wel: impulsief akkoord gaan met een op het eerste oog aantrekkelijke aanbieding en voor je het weet zit je vast aan een nutteloos reclame-contract. Als ondernemer ben je dan minder beschermd van een particulier, maar compleet zonder rechten ben je ook weer niet. Wij staan de ondernemer bij.


Vastgoedrecht

Als eigenaar van verschillende grote bedrijfspanden denk je verstandig aan te doen huurcontracten af te sluiten met bekende retailers. Maar niet iedereen in deze branche is even betrouwbaar qua betaling. Als je vaak achter je huurpenningen aan moet gaan, is het tijd om een ervaren vastgoed advocaat in te schakelen.


Aandeelhoudersgeschil

Als aandeelhouders fundamentele verschillen van mening hebben over de koers van de onderneming en er zelf niet uitkomen resteert de gang naar de Ondernemingskamer. Wij stellen het verzoekschrift tot het instellen van een enquête op met het treffen van onmiddellijke voorzieningen.


Huurrecht

Een huurder van een bedrijfspand betaalt zijn huur niet en verdwijnt met de noorderzon. Hij blijkt een spoor van onbetaalde rekeningen na te laten met verschillende BV’s. Echt een zaak voor ons. Daar zetten we onze tanden in.


Huurachterstand

Een ondernemer dacht ten onrechte de verhuurder van zijn bedrijfspand onder druk te kunnen zetten nu eens eindelijk wat te doen aan het achterstallige onderhoud, maar werd vervolgens geconfronteerd met een vonnis met ontruiming van het pand. Het een en ander is niet volgens de regels gegaan en wij gaan die ontruiming voorkomen.


Arbeidsrecht

Een manager die na een veeljarig dienstverband slachtoffer wordt van ‘de nieuwe wind’ en vervolgens rücksichtslos aan de kant gezet. Er volgt niet alleen ontslag op staande voet, maar zelfs een schadeclaim. Vervolgens is hij niet adequaat verdedigd, maar wij gaan zijn gelijk in Hoger Beroep halen.


Internationale arbitrage

Een Nederlandse ondernemer koopt een noodlijdend bedrijf op in Afrikaans land en maakt daar een bloeiende onderneming van. Zo bloeiend, dat de onderneming genationaliseerd is. Wij kregen de taak de schade in kaart te brengen en zo de complexe internationale arbitragezaak voor te bereiden.


Intellectueel eigendom

We staan een buitenlandse klant bij die in de samenwerking met Nederlandse partners beroofd is van zijn intellectueel eigendom.

Een zeer complexe zaak door de verkoop en distributie verspreid over vele landen in de wereld, maar we hebben het bewijs sluitend gekregen. De rechter kende onze cliënt een substantiële schadevergoeding toe, die overgemaakt werd op onze derdenrekening.

En dan legt de wederpartij doodleuk beslag op onze derdenrekening, omdat er nog een Hoger Beroep volgt. Tsja, dan rest ons niets anders dan een Kort Geding aan te spannen om het beslag er weer af te krijgen.


Zakelijk strafrecht

Een ondernemer die bij een financieringsaanvraag enigszins te kort door de bocht is gegaan, wordt ineens geconfronteerd met de aanklacht van grootscheepse fraude en witwassen. Wij gaan dit terugbrengen naar reële proporties.


En dit is slechts een greep uit de zaken die wij nu onderhanden hebben en de rechtspraktijk van Forsyte Advocaten zo boeiend maakt.  Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.


Onderstaand ziet u enkele procedures waarbij Forsyte Advocaten betrokken was als advocaat van één van de procespartijen.

 • Diverse procedures voor een Belgische onderneming tegen een Nederlands conglomeraat in een internationaal geschil inzake grensoverschrijdend contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en schending van de geheimhoudingsplicht (ECLI:NL:RBDHA:2018:12620).
 • Een aandeelhoudersgeschil/ondernemersrechtzaak inzake een technisch onderhoudsbedrijf (ECLI:NL:RBROT:2018:8161) (ECLI:NL:GHDHA:2019:814).
 • Een uitzendbureau versus een bemiddelaar in huurwoningen inzake professioneel verhuur, onderhuur, opzegging en ontruiming (ECLI:NL:RBZWB:2018:7318).
 • Een geschil in kort geding tussen de vennoten van een v.o.f (ECLI:NL:RBMNE:2019:2467).
 • Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
 • Diverse procedures namens zowel verkopers als kopers inzake non-conformiteit en verborgen gebreken bij aankoop en verkoop van woningen (o.a ECLI:NL:RBROT:2018:11361)
 • Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
 • Diverse procedures betreffende geschillen over schade en huurkorting bij huurovereenkomsten bedrijfsruimten.
 • Ontruiming in kort geding in huurzaken; woonruimtes en bedrijfsruimtes (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:7153).
 • Ontbinding en ontruiming van woningen en bedrijfspanden in bodemprocedures.
 • Procederen tegen curatoren namens bestuurders inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen in faillissement (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:6058 inzake bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder lege BV die inkomsten in eenmanszaak liet vloeien).
 • Procedures over bevrijdende verjaring inzake grondgebruik, snippergroen en civielrechtelijke schadevergoeding.
 • Procederen en onderhandelen in ontslagzaken (kantonrechter en UWV).
 • IE-rechtprocedure inzake schending auteursrecht (bij rechtbank verloren zaak in hoger beroep gewonnen).
 • Procederen in VvE geschillen tussen leden en Verenigingen van Eigenaren, bijstand bij ledenvergaderingen.
 • Succesvol verzet tegen faillissementsaanvraag (ECLI:NL:RBROT:2020:5003).
Forsyte Advocaten bord