Skip to main content

Wat is vastgoedrecht?

Elke ondernemer krijgt er mee te maken: vastgoedrecht. Vastgoedrecht gaat verder dan alleen aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand. In dit blog bespreken we daarom wat vastgoedrecht precies is. Ter verduidelijking noemen we ook een aantal voorbeelden waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Het rechtsgebied van vastgoedrecht

Het vastgoedrecht heeft betrekking op onroerend goed. Veelal zijn dit zaken die gaan over bouw- en huurrecht. Voor al deze verschillende zaken geldt een eigen wet- en regelgeving. Ook zijn het complexe vraagstukken omdat er vaak meer dan twee partijen bij betrokken zijn. Denk aan architecten, eigenaren en overheden. Deze hebben elk eigen belangen.

Dit rechtsgebied is onder te verdelen in ten minste 4 subcategorieën:

Bouwrecht

Het bouwrecht houdt zich bezig met aansprakelijkheid rondom het bouwen en verbouwen van woningen, bedrijfspanden en infrastructuur.

Huurrecht

Bij huurrecht kunt u denken aan de rechten en plichten die huurders en verhuurders hebben bij huurcontracten en –overeenkomsten. Hierbij komen vragen kijken over overlast, het beëindigen van de huur en onderverhuur.

Burenrecht

Burenrecht heeft met name betrekking op de eigenaren van het onroerend goed. Het gaat over de rechten en plichten die een eigenaar heeft omtrent wensen en eisen van buren. Denk aan het verwijderen van een boom die overlast veroorzaakt op het bedrijventerrein.

Erfdienstbaarheid

Deze vorm van vastgoedrecht behandelt geschillen tussen partijen over naast elkaar gelegen percelen. Erfdienstbaarheid houdt in, dat er rechten zijn verbonden aan het eigendom van onroerende zaken, die normaal gesproken niet van toepassing zijn. Een bekend voorbeeld is het recht van overpad.

Voorbeelden van vastgoedrecht

Vastgoedrecht kent vele vormen. Het gaat ook om bijvoorbeeld het recht van hypotheek, vruchtgebruik en mandeligheid. Met dat laatste wordt een bijzondere vorm van eigendom bedoeld, als een muur of schutting die precies over de erfgrens loopt en in een notariële akte is opgenomen.

Koopovereenkomst

De meest voorkomende overeenkomst in dit rechtsgebied is de koopovereenkomst: de overeenkomst tussen koper en verkoper van een woning of bedrijfspand.

De onderhandelingen over de koopovereenkomst kunnen vlekkeloos verlopen, maar na verloop van tijd kunnen gebruiken aan het onroerend goed zichtbaar worden die niet bekend waren bij de koper. Kan er dan nog iemand aansprakelijk gesteld worden. De verkoper? De makelaar? De notaris?

Dit zijn ingewikkelde vraagstukken waar u het beste een advocaat voor in kunt schakelen. Het zijn namelijk zaken die op individueel niveau erg van elkaar verschillen en waar geen standaard antwoord of oplossing voor is.

Bouwproject

Bij een nieuwbouwproject kan ook het een en ander misgaan. Een aannemer kan tijdens de bouw voor verrassingen komen te staan en vervolgens de werkzaamheden staken om van u de financiering van het meerwerk te eisen. Dat gebeurt nogal eens. Kan de aannemer zich dan terecht beroepen op een clausule in de koopovereenkomst?

De verkoper kan in de overeenkomst boeteclausules opnemen en die plotsklaps activeren. Is dat aanvechtbaar? En wat valt nu precies onder de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper?

Ook in dit soort zaken is het altijd te adviseren om vóór tekening van zo’n overeenkomst het een en ander voor te leggen aan een deskundige en ervaren advocatenkantoor.

Vastgoed advocaat inschakelen

Heeft u ook vraagstukken omtrent vastgoedrecht? Dan kunt u terecht bij Forsyte. Wij zijn expert in zakelijke geschillen en helpen u een passende juridische weg te vinden om uw belangen te behartigen.

Heeft u interesse in een kennismaking? Bel ons op 085-4017179 of vul het contactformulier in en wij maken graag met u een afspraak.