Skip to main content

Disclaimer

Forsyte Advocaten besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker evenwel geen rechten worden ontleend, die worden geheel voor eigen risico gebruikt. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Forsyte Advocaten is niet aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Informatie verzonden aan Forsyte Advocaten via de formulieren op de website van Forsyte Advocaten is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.