Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Als arbeidsrecht advocaat staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in uiteenlopende arbeidsrechtelijke geschillen.

Wanneer heeft u een arbeidsrecht advocaat nodig?

Wanneer u een arbeidsovereenkomst opstelt is het belangrijk professioneel advies in te winnen omtrent de inhoud van deze overeenkomst. De arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer contractueel om onder het gezag van de werkgever arbeid te verrichten in ruil voor loon. Tussen beide contractspartijen kunnen diverse geschillen ontstaan. Een arbeidsjurist kan u onder meer bijstaan bij kwesties met betrekking tot arbeidsomstandigheden, ziekte door of tijdens werk, loonbetaling, re-integratie en regulier ontslag of ontslag op staande voet.

Advies bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of ontslag

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, zelfs wanneer sprake is van wederzijds goedvinden, kan vergaande gevolgen hebben. Juridische verplichtingen, zoals opzegtermijnen en andere formaliteiten moeten altijd in acht worden genomen. Ook bij zaken omtrent onterecht ontslag of ontslag op staande voet kan een advocaat arbeidsrecht optreden.

Ontslagvergoeding of transitievergoeding

Onder omstandigheden hebben werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Een arbeidsadvocaat kan adviseren bij de berekening transitievergoeding of bij geschillen die voortkomen uit onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Een arbeidsjurist kan adviseren omtrent het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na uitdiensttreding met relaties of klanten van de werkgever in contact te treden. Een concurrentiebeding regelt het niet verrichten van gelijksoortige werkzaamheden binnen een bepaalde periode na uitdiensttreding. Een arbeidsjurist of arbeidsrechtadvocaat kan adviseren en optreden bij geschillen rondom het concurrentie- of relatiebeding.

 

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht in Rotterdam? De specialisten van Forsyte advocaten staan u bij!

De advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?