Skip to main content

Insolventie& faillissementsrecht

Insolventierecht,  faillissementsrecht

Is er sprake van een dreigend faillissement van uw onderneming of wilt u het faillissement van een debiteur aanvragen? Forsyte Advocaten treedt als specialist in het insolventierecht voor u op als faillissementsrecht advocaat. Zowel schuldeisers en schuldenaar staan wij bij in faillissementszaken. Wij brengen nauwgezet de beste mogelijkheden voor u in kaart en adviseren u in iedere fase van het proces. Ook kunnen wij u bijstaan bij het aanvragen van een surseance van betaling. Wij zijn bovendien bij uitstek procesadvocaten en kunnen u daarom bijstaan in een eventuele rechtszaak aangaande bestuursaansprakelijkheid.

Surseance van betaling

Om een faillissement in het geval van betalingsproblemen te voorkomen kan surseance van betaling worden aangevraagd. Dit verzoek tot het verlenen van een faillissement dient door een advocaat te worden ingediend. Doel hiervan is om liquiditeitsproblemen te kunnen oplossen, bijvoorbeeld door herstructurering of door sanering van schulden. Een verzoek tot surseance van betaling wordt door de rechter voorlopig verleent, waarna de aangestelde bewindvoerder(s) de levensvatbaarheid van een bedrijf onderzoeken. Tijdens de surseance van betalingen kan het bedrijf niet gedwongen worden om vorderingen te voldoen, tenzij het vorderingen betreffen waaraan voorrang is verbonden. Indien tijdens deze periode de schuldeisers niet kunnen worden voldaan of men niet tot een onderhands of gerechtelijk akkoord kan komen, zal de surseance van betaling alsnog overgaan in een faillissement.

Aanvragen faillissement

Een faillissement kan zowel door schuldeisers als door de schuldenaar worden aangevraagd. In dit laatste geval kunt u zelf het faillissement aanvragen. Hulp inschakelen van een insolventierecht specialist is daarbij niet verplicht, maar wel raadzaam tijdens het gehele verloop van het faillissement. Nadat door de rechter een curator is aangesteld zal deze de balans opmaken en het vermogen te gelde maken. Een insolventie ofwel faillissementsrecht advocaat kan u tijdens het gehele verloop van het faillissement bijstaan en wegwijs maken in alle wet- en regelgeving.

Indien een faillissement door de schuldeisers wordt aangevraagd moeten er minstens twee schuldeisers zijn ten aanzien van wie de schuldenaar niet aan de betalingsverplichting kan voldoen. In dat geval kan via een faillissementsrecht advocaat een faillissement worden aangevraagd. Forsyte Advocaten zal in dat geval voor u beoordelen of de aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten, waarna wij de aanvraag voor u indienen bij de rechtbank.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In bepaalde gevallen kan de bestuurder in geval van een faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hiervan kan sprake zijn indien de bestuurder zijn taken kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Dergelijke bestuurdersaansprakelijkheid is een veel voorkomende kwestie in faillissementszaken. Een faillissementsrecht advocaat van Forsyte Advocaten kan u bijstaan indien u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Reorganisatie advocaat

Ook wanneer uw organisatie gaat reorganiseren kan Forsyte Advocaten u bijstaan. Een reorganisatie vraagt om een zorgvuldige aanpak, waarbij u uw wettelijke plichten als ondernemer goed in ogenschouw houdt. Forsyte Advocaten staat u daarom bij in elke fase van het reorganisatietraject rekening houdend met alle juridische aspecten. 

 

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.