Skip to main content

Failliet gaan met een onderneming is erg, maar vervolgens ook nog eens als bestuurder aansprakelijk gesteld worden is een drama.

In het navolgende geven wij aan hoe dat gaat en hoe u dit kunt voorkomen.

Wanneer wordt een bestuurder aansprakelijk gesteld?

Bij een faillissement wordt een curator aangesteld om alle zaken af te handelen. Welke vorderingen zijn actueel? Zit er nog wat vermogen in de onderneming? Kunnen leveranciers deels betaald worden? Zijn er schuldeisers die ergens recht op hebben? Tevens doet een curator onderzoek naar de reden van het faillissement.

De curator kijkt in dat kader altijd of u als bestuurder zich schuldig gemaakt heeft aan onbehoorlijk bestuur.

Wanneer is er sprake van onbehoorlijk bestuur?

U kunt beticht worden van onbehoorlijk bestuur indien u geen jaarrekening heeft gedeponeerd. Ook een gebrekkige administratie kan u aangerekend worden.

Van onbehoorlijk bestuur is sprake als u in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement blijk heeft gegeven van roekeloos, lichtzinnig en/of onverantwoord gedrag. Dit gedrag moet aantoonbaar de reden zijn voor uw zakelijk echec. Tevens moet objectief kunnen worden vastgesteld dat u wist dat u met dit gedrag schuldeisers ging benadelen.

De drempel om u aansprakelijk te stellen ligt dus hoog.

Het is dus niet zo, dat u snel aansprakelijk gesteld kunt worden. Risico nemen is immers de essentie van ondernemen en de wet heeft daar gelukkig oog voor.

Wat te doen als u aansprakelijk gesteld wordt?

Als de curator u aansprakelijk stelt voor onbehoorlijk bestuur en u dus het risico loopt privé voor de schulden van de onderneming op te draaien, ligt de bewijslast bij u. U dient te bewijzen dat externe feiten en/of omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Aantonen dat een andere bestuurder (die er wellicht met de financiën vandoor is) kan ook een uitweg zijn.

Echter, als u niet kunt aantonen dat u niet debet bent aan het echec kunt u aangesproken worden voor alle schulden van de onderneming. Ook in het geval dat uw ‘schuld’ slechts minimaal was.

Zorg dus dat in ieder geval de jaarrekening tijdig is gedeponeerd en de administratie op orde is voordat het faillissement wordt aangevraagd.

Mocht u echter van mening zijn, dat de curator ten onrechte een aansprakelijkheidsstelling voorbereid, is het verstandig u te laten bijstaan door een ervaren advocaat ondernemingsrecht. Wij brengen dan de risico’s in kaart en maken met u een plan.