Forsyte Advocaten is gespecialiseerd in het procederen in (zakelijke) geschillen. Advocaten Simon van Zijll en Danish Siddiqui staan u als ervaren procesadvocaten bij tijdens een kort geding, een procedure bij de kantonrechter of rechtbank en in hoger beroep.

Wij procederen met name in zaken aangaande het ondernemings(straf)recht, insolventierecht, vastgoed- en huurrecht. Mr. van Zijll maakt daarnaast deel uit van de kleine groep in investeringsarbitrage gespecialiseerde advocaten die Nederland rijk is.

Wij zijn hardcore procesadvocaten en stellen te alle tijden het belang van onze cliënten voorop. Bent u niet direct gebaat bij een procedure of uitgebreid juridisch onderzoek, dan bieden onze buitengerechtelijke onderhandelingen en praktische insteek een ijzersterke oplossing. Wij gaan voor u tot het uiterste: daadkracht, expertise, innovatie en betrokkenheid kenmerken onze werkwijze.

Simon van Zijll

Advocaat

Mr. S.W. van Zijll is sinds 2007 advocaat. Eerder was hij werkzaam bij NautaDutilh en als partner bij Yuen Law Firm. In 2013 heeft hij Forsyte advocaten opgericht. Zijn missie: challenging the status quo, door ondernemers complete juridische ondersteuning te kunnen bieden tegen transparante vaste prijzen. Simon van Zijll maakt daarnaast deel uit van de kleine groep in investeringsarbitrage gespecialiseerde advocaten die Nederland rijk is. Ook heeft Simon van Zijll uitgebreide expertise in onder meer ondernemingsrecht, procesrecht en vastgoedrecht.

E-mail: svz@forsyte.nl

Danish Siddiqui advocaat

Danish Siddiqui

Advocaat

Mr. D.A. Siddiqui is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is sinds 2016 verbonden aan Forsyte Advocaten. Danish Siddiqui is een gepassioneerd advocaat voor wie de belangen van de cliënt altijd op nummer één staan. Hoe groot of klein de zaak ook is, Danish Siddiqui gaat, binnen de mogelijkheden van het recht, tot het uiterste om voor u de meest optimale uitkomst te bedingen. Hij is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht, huurrecht, ondernemingsrecht en procederen. Hij is tevens is lid van Jonge Balie Rotterdam en van de Vereniging Jonge Procesadvocaten.

E-mail: ds@forsyte.nl

Arthur du Crocq

Manager bedrijfsvoering

Drs. A.O.M. du Crocq staat als manager bedrijfsvoering de ondernemer bij met zijn jarenlange management ervaring in het MKB. Daar waar ondernemers geschillen hebben, denkt hij mee met de advocaat over mogelijke oplossingen die een gang naar de rechtbank kunnen voorkomen. De combinatie van kennis van het MKB en zijn creatieve en oplossingsgerichte instelling zorgt er in veel gevallen voor dat de ondernemer sneller dan hij/zij verwacht weer fulltime kan gaan ondernemen.

Tevens zorgt Arthur du Crocq voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van Forsyte Advocaten, waardoor het team nauw contact houdt met de cliënt, deadlines ruimschoots worden gehaald en de cliënt altijd het topniveau van kwaliteit krijgt dat hij/zij van Forsyte Advocaten gewend is.

E-mail: adc@forsyte.nl

Özge Yilmaz

Juridisch medewerker

Ö. Yilmaz is niet de dame voor het aannemen van de telefoon en het secretariële werk. Özge staat als juridisch medewerker HBO de advocaten bij en heeft een inhoudelijk, juridische input. Özge is degene die in de regel het eerste contact heeft met de klant en de intake verzorgt. Zij draagt de zaak zo compleet mogelijk aan aan een van de advocaten en is vervolgens verantwoordelijk voor opbouw en beheer van het dossier en eventueel de voorbereiding van de procesgang. Tevens fungeert zij al dan niet samen met de behandelend advocaat als klankbord voor de klant.

Özge Usluadam

Juridisch medewerker

Ö. Usluadam is ook een juridisch medewerker HBO. Özge staat de advocaten bij in complexe zaken met een internationaal karakter middels juridisch onderzoek, dossieropbouw en -beheer en eventueel de voorbereiding van de procesgang. Ook Özge fungeert al dan niet samen met de behandelend advocaat als klankbord voor de klant.

Track record Forsyte

Onderstaand ziet u enkele procedures waarbij Forsyte Advocaten betrokken was als advocaat van één van de procespartijen.
 • Diverse procedures voor een Belgische onderneming tegen een Nederlands conglomeraat in een internationaal geschil inzake grensoverschrijdend contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en schending van de geheimhoudingsplicht (ECLI:NL:RBDHA:2018:12620).
 • Een aandeelhoudersgeschil/ondernemersrechtzaak inzake een technisch onderhoudsbedrijf (ECLI:NL:RBROT:2018:8161) (ECLI:NL:GHDHA:2019:814).
 • Een uitzendbureau versus een bemiddelaar in huurwoningen inzake professioneel verhuur, onderhuur, opzegging en ontruiming (ECLI:NL:RBZWB:2018:7318).
 • Een geschil in kort geding tussen de vennoten van een v.o.f (ECLI:NL:RBMNE:2019:2467).
 • Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
 • Diverse procedures namens zowel verkopers als kopers inzake non-conformiteit en verborgen gebreken bij aankoop en verkoop van woningen (o.a ECLI:NL:RBROT:2018:11361)
 • Procedures tussen vennoten in een v.o.f. inzake vereffening en vorderingen over en weer.
 • Diverse procedures betreffende geschillen over schade en huurkorting bij huurovereenkomsten bedrijfsruimten.
 • Ontruiming in kort geding in huurzaken; woonruimtes en bedrijfsruimtes (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:7153).
 • Ontbinding en ontruiming van woningen en bedrijfspanden in bodemprocedures.
 • Procederen tegen curatoren namens bestuurders inzake bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen in faillissement (o.a. ECLI:NL:RBROT:2016:6058 inzake bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder lege BV die inkomsten in eenmanszaak liet vloeien).
 • Procedures over bevrijdende verjaring inzake grondgebruik, snippergroen en civielrechtelijke schadevergoeding.
 • Procederen en onderhandelen in ontslagzaken (kantonrechter en UWV).
 • IE-rechtprocedure inzake schending auteursrecht (bij rechtbank verloren zaak in hoger beroep gewonnen).
 • Procederen in VvE geschillen tussen leden en Verenigingen van Eigenaren, bijstand bij ledenvergaderingen.
 • Succesvol verzet tegen faillissementsaanvraag (ECLI:NL:RBROT:2020:5003).