Contractenrecht

Als specialist in het contractenrecht adviseren en procederen wij bij uiteenlopende contractrechtelijke geschillen. Wij staan particulieren en ondernemingen bij in diverse branches, onder meer bij het opstellen van, controleren en onderhandelen over (commerciële) contracten, overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Wat is Contractenrecht

Het recht dat overeenkomsten betreft wordt in Nederland ook wel het contractenrecht genoemd. Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is onderdeel van dat deel van het burgerlijk recht dat verbintenissenrecht genoemd wordt. Het verbintenissenrecht is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling tussen personen of van een feitelijke handeling zoals een onrechtmatige daad. Deze handeling kan zowel tussen natuurlijke als rechtspersonen plaatsvinden.

Wanneer heeft u een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht nodig?

Om juridische geschillen te voorkomen is het van cruciaal belang om overeenkomsten op de juiste wijze schriftelijk vast te leggen. Fouten of onzorgvuldigheden kunnen grote financiële gevolgen hebben. Doordat het contractenrecht partijen veel vrijheid biedt met betrekking tot de vorm en inhoud van een contract is het inschakelen van een specialist zeer aan te bevelen. Een advocaat contractenrecht kan ervoor zorgen dat er geen onduidelijkheden zijn omtrent de inhoud en uitleg van een overeenkomst. Bij eventuele geschillen kan Forsyte u bovendien bijstaan bij het voorkomen of beperken van schade.

De ondernemingsrecht advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?