Skip to main content

Klachtenregeling

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Forsyte doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft.

Natuurlijk kunt u eerst uw bezwaren voorleggen aan de betrokken advocaat. Indien dat niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de manager bedrijfsvoering die zal proberen om met u tot een oplossing te komen. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze cliënten en een uiting van ontevredenheid nemen wij uiterst serieus. Daarom hebben wij een eigen klachtenregeling opgesteld, die u hieronder aantreft.

 1.  Indienen van een klacht

Een klacht zendt u per e-mail aan de manager bedrijfsvoering, de heer S. van Zijll.
E-mail: svz@forsyte.nl

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, is het van belang dat u de volgende zaken opneemt in uw brief:

 • Uw naam, adres en woonplaats, en eventueel uw telefoonnummer en email adres;
 • Het nummer van uw dossier bij Forsyte Advocaten;
 • De datum waarop u uw brief verstuurt;
 • Een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • Kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

 1.  Ontvangstbevestiging

U ontvangt per omgaande een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over de naam van degene die de klacht behandelt en over het verloop van de klachtenprocedure

 1.  Behandeling van de klacht

 • De manager bedrijfsvoering zal de betrokken advocaat over de klacht in kennis stellen en deze in de gelegenheid stellen daar binnen een te stellen termijn (schriftelijk) op te reageren.
 • De manager bedrijfsvoering kan u tijdens de beoordeling van de klacht vragen om extra informatie.
 • Indien de manager bedrijfsvoering dit nodig acht, kunnen beide partijen worden uitgenodigd voor een gesprek.
 • De manager bedrijfsvoering draagt zorg voor een snelle en behoorlijke behandeling van de klacht
 1.  Reactie op uw klacht

U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie op uw klacht. Indien vertraging ontstaat, wordt dat onder opgave van redenen kenbaar aan u gemaakt.

Forsyte Advocaten doet er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.