Skip to main content

Due diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer due diligence hebben wij beschreven in een andere blog op onze site. In deze blog gaan wij in op due diligence.

Wat is due diligence?

Bij fusies en overnames is het gebruikelijk due diligence onderzoek te doen. Vroeger zou je dit een boekenonderzoek noemen, maar het gaat natuurlijk verder dan onderzoek naar de boeken van de onderneming.

Ook bij de aankoop en/of financiering van vastgoed is het aanbevelingswaardig due diligence onderzoek te doen.

Het onderzoek richt zich op de juistheid van de gepresenteerde informatie. De koper wenst immers geen onaangename verrassingen.

Soorten due diligence

Koper due diligence

Bij een overname of fusie mag de koper niet zonder meer afgaan op de gepresenteerde informatie. De koper heeft een onderzoeksplicht. Indien dat onderzoek niet deugdelijk wordt uitgevoerd, is de koper niet beschermd tegen eventuele schade na fusie of overname. Professioneel onderzoek is dus noodzakelijk.

Verkoper due diligence

Zoals de koper een onderzoeksplicht heeft, heeft de verkoper een mededelingsplicht. Hij/zij dient immers de vraagprijs te kunnen onderbouwen, maar wil ook niet voor verrassingen gesteld worden bij de onderhandelingen.

In beide onderzoeken dient de focus ook te liggen op het signaleren van risico’s in de toekomst. Indien sprake is van reële risico’s en beide partijen het daar over eens zijn, kan een vrijwaring van de koper in de overeenkomst opgenomen worden.

Voordelen van een due diligence onderzoek

  • U bent goed voorbereid en ingelicht voor de onderhandelingen beginnen;
  • U bent op de hoogte van kansen en risico’s;
  • U heeft de juiste onderbouwing voor de prijsonderhandeling;

In veel gevallen kent een due diligence onderzoek fiscale, financiële, commerciële en juridische aspecten.

Indien het onderwerp van onderzoek vastgoed betreft komen daar ook nog bouwtechnische aspecten bij.

Zonder voorbij te willen gaan aan uw expertise is het toch raadzaam u te laten bijstaan door mensen met kennis van die specifieke aspecten. Het gaat vaak om veel geld en dan is het beperken van risico’s verstandig.