Skip to main content

Wanneer wordt een geheimhoudingsverklaring getekend, een non-disclosure agreement?

In het navolgende geven wij de meest voorkomende situatie weer.

Wat is een NDA?

Een NDA is een non-disclosure agreement: een geheimhoudingsverklaring. Hierin spreken partijen welke zaken vertrouwelijk moeten blijven en doorgaans is daar een boeteclausule aan verbonden.

Wanneer wordt een NDA afgesloten?

Indien u in gesprek bent over de overname van uw bedrijf of u bent bezig een ander bedrijf over te nemen, sluit u een dergelijke overeenkomst om in alle rust en vertrouwelijkheid de onderhandelingen te kunnen voeren.

Werkt u met zzp-ers die samen met u de markt bewerken en gebruik maken van uw bedrijfsinformatie? Dan is het verstandig hen een NDA te laten tekenen.

Tevens kunt u een dergelijke overeenkomst sluiten met een werknemer als u de vertrouwelijkheid van bepaalde bedrijfsgegevens wilt benadrukken.

Ook in het geval u in gesprek bent met mogelijke investeerders over zaken die nog niet qua intellectueel eigendom beschermd zijn, kunt u voor alle zekerheid een NDA laten opstellen.

Op deze plaats gaan we in op de NDA die wordt afgesloten tussen partijen die met elkaar in gesprek zijn over de overname van een onderneming.

Wat moet erin staan?

Informatie die u niet gedeeld wilt hebben met derden en een boeteclausule in het geval dat toch gebeurt.

Risico’s

Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst dekt niet alle risico’s af. Zo is het in de praktijk lastig te bewijzen dat uw wederpartij verantwoordelijk is voor het verbreken van de vertrouwelijkheid.

Tevens kan de schade van het lekken hoger zijn dan de boeteclausule die u bent overeengekomen.

Wellicht bent u bij het opstellen van deze overeenkomst niet zorgvuldig geweest met uw bewoordingen, zodat er ruimte is voor verschillende interpretaties.

In alle gevallen is het raadzaam een ervaren advocaat te betrekken bij het opstellen en afsluiten van een non-disclosure agreement.