Skip to main content

U krijgt bezoek van een deurwaarder die een derden beslag komt leggen. Wat betekent dat voor u?

U bent eigenlijk geen partij in een geschil tussen twee andere partijen. Een van uw werknemers bijvoorbeeld heeft een schuld bij iemand die partij laat beslag leggen op het loon dat u nog aan uw werknemer moet betalen. Of u moet een leverancier nog betalen voor goederen die hij/zij geleverd heeft en de leverancier heeft een geschil met een andere partij. Die partij kan dan beslag leggen op hetgeen u de leverancier moet betalen.

Wat moet u doen?

U krijgt van de deurwaarder een formulier, waarin u in moet vullen hoeveel u moet betalen aan de schuldenaar. Dit dient twee weken na het leggen van het derden beslag te worden ingediend bij de deurwaarder. Dat gaat na overleg met de schuldenaar en die mag u verzoeken het pas na vier weken in te dienen. U moet daaraan gehoor geven.

Betaling

U mag vanaf het leggen van het derden beslag niets meer betalen aan de schuldenaar, want daar ligt beslag op. Doet u dat wel, moet het nogmaals betalen aan de deurwaarder en dat wilt u voorkomen.

De deurwaarder zal u berichten wanneer u welk bedrag moet gaan storten op de rekening van de deurwaarder. U moet die instructie opvolgen.

Conclusie

U bent geen partij in het geschil tussen twee andere partijen en zolang u zich houdt aan de instructies van de deurwaarder blijft dat zo.

Indien u advies wenst na een derden beslaglegging, kunt u zich wenden tot een ervaren ondernemingsrecht advocaat. Wij helpen u graag.