Skip to main content

De Ondernemingskamer in Amsterdam is gespecialiseerd in het beslechten van geschillen in ondernemingen. Met het belang van de onderneming voor ogen zoeken drie rechters en twee accountants naar manieren om problemen op te lossen en een gunstige bedrijfsvoering van de onderneming veilig te stellen.

Deze rechtbank beschikt over ruime bevoegdheden en kan tijdelijke voorziening treffen. Het aanstellen van een tijdelijke bestuurder behoort tot de mogelijkheden. Doorgaans is dat het begin van een enquête naar het beleid en eventueel de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor wanbeleid.

Maar een procedure bij de Ondernemingskamer is duur en niet elke onderneming kan de kosten dragen.

Een enquête is ook niet altijd nodig. Twee bestuurders kunnen een tijdelijke bestuurder aan willen stellen om hen de ruimte te geven hun onderlinge geschillen op te lossen.

Rechtbank

Indien een bestuurder voor de rechtbank hard kan maken dat een collega-bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid en de aanstelling van een derde (tijdelijke) bestuurder nodig is om uit een impasse te geraken, kan een rechtbank bij wijze van uitzondering het instrumentarium van de Ondernemingskamer overnemen en een tijdelijke bestuurder overnemen.

Cruciaal in deze is de onderbouwing dat een procedure bij de Ondernemingskamer niet kan worden afgewacht en dat er geen andere middelen zijn om uit de impasse te komen.

Conclusie

In principe zult u naar de Ondernemingskamer moeten gaan als u een tijdelijke bestuurder aangesteld wilt hebben. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunt u hiervoor naar de voorzieningenrechter.

Om een drastische ingreep als deze kans van slagen te geven kunt u zich het best laten bijstaan door een ervaren advocaat ondernemingsrecht.