Skip to main content

Nu het boekenonderzoek (due diligence) is afgerond, kunnen de besprekingen rond de feitelijke overname beginnen.

U kunt kiezen voor een activa-passiva transactie, maar over het algemeen worden de aandelen overgenomen. Van belang is dat de volgende zaken in de koopovereenkomst worden benoemd:

  • Wie zijn de partijen?
  • Definities van de relevante begrippen in de overeenkomst.
  • Wat wordt er gekocht dan wel verkocht?
  • Wat is de prijs en hoe wordt er betaald?
  • Als tekenen en overdracht niet op dezelfde dag plaats vinden, zijn er opschortende voorwaarden?
  • Hoe vindt de overdracht plaats?
  • Garanties, verplichtingen, beperkte aansprakelijkheid en vrijwaringen als gevolg van het due diligence onderzoek.
  • Nederlands recht van toepassing en wie treedt op bij geschillen?

U ziet het: er komt nog aardig wat bij kijken en dus is het verstandig u zich ook in deze fase te laten bijstaan door een ervaren advocaat.