Skip to main content

Customer Due Diligence

Een bank kan u benaderen voor een KYC-onderzoek (Know Your Customer) of voor een CDD-onderzoek (Customer Due Diligence).

Het KYC-onderzoek hebben wij beschreven in een andere blog op onze site. Hier gaan wij in op het CDD-onderzoek.

Wat is CDD?

Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het heeft alles te maken met de integriteit van het bedrijf. Een bank kan vanuit de eisen van de Wet Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) de verplichting hebben vragen aan u te stellen over met wie u zaken doet, wie uw klanten zijn, welke risico’s u ziet, etc. Voorkomen dat u zaken doet met frauduleuze en/of criminele partijen is het doel.

Wat houdt een CDD onderzoek precies in?

Bij een CDD onderzoek wordt ingezoomd op:

  • De identificatie en de verificatie van de identificatie van klanten;
  • De acceptatie en risicobeoordeling van klanten;
  • De monitoring van klanten, rekeningen en transacties;

U moet uw klanten dus goed kennen.

Mogelijke gevolgen van een CDD onderzoek

Indien uit het onderzoek blijkt dat u bijvoorbeeld verdachte transacties van een van uw klanten niet heeft gemeld mag een bank de zakelijke relatie met u opzeggen.

Conclusie

Waar KYC onderzoek zich voornamelijk richt op de voorkant van het proces (bij de aanname van de klant) richt CDD zich meer op het proces (blijft u na aanname klant scherp op de relatie en alle transacties).

In de praktijk echter zal de bank u dezelfde vragen stellen. De verschillen zijn dus verwaarloosbaar.

Zoals kwaliteitsbeleid gericht op de veiligheid van uw werknemers een continue proces is, is uw beleid gericht het ‘kennen van uw klant’ en het monitoren van risico’s m.b.t. de integriteit dat ook. Bij aanname klant een kopie ID bewijs vragen is dus niet voldoende.

U weet ongetwijfeld welke risico’s u loopt in uw branche. Voor een crypto aanbieder gelden natuurlijk andere risico’s dan voor een hovenier.

Toch kunt ook u in het vizier terecht komen van een bank en dan is het prettig om een ervaren ondernemingsrecht advocatenkantoor te kennen.