Skip to main content

Zakelijk geschil

Het kan voorkomen dat uw bedrijf te maken krijgt met een zakelijk geschil. Dit kan bijvoorbeeld een geschil zijn met een leverancier, een investeerder, een werknemer, een klant of een andere partij. In 2019 liepen er 369 zakelijke geschillen bij de Geschillencommissie. Dit was bijna 10% meer dan het jaar ervoor. De kans dat er ooit een geschil ontstaat is dus niet gering. Het is daarom belangrijk om te weten wat u moet doen in het geval van een zakelijk geschil.

De meest praktische dingen die u kunt doen om een zakelijk geschil te voorkomen zijn: gemaakte afspraken ondubbelzinnig vastleggen, gemaakte afspraken checken, met elkaar blijven praten of een mediator inschakelen. Als deze opties niet werken kunt u een stapje verder gaan. U zou een procedure kunnen starten tegen uw tegenpartij bij de kantonrechter of de civiele rechter. Bij welke rechter u moet zijn hangt af van de soort zaak en de waarde van de zaak. Hieronder wordt besproken welke juridische mogelijkheden u heeft in geval van een zakelijk geschil.

Een zakelijk geschil buitengerechtelijk oplossen

In sommige gevallen is het niet nodig om een procedure bij de rechter te starten. Een procedure starten kost immers veel geld, tijd en energie, terwijl er welllicht ook andere manieren zijn om een geschil eenvoudiger te voorkomen of op te lossen. Indien beide partijen meewerken kan menig geschil buitengerechtelijk opgelost worden. Het is allereerst belangrijk om de gemaakte afspraken te checken. Daarnaast is het altijd verstandig om te blijven praten. Wanneer praten geen optie is, kan een mediator ingeschakeld worden. In het navolgende zullen deze mogelijkheden aan bod komen.

Gemaakte afspraken checken

De Algemene Voorwaarden, leveringsvoorwaarden en overeenkomsten zijn documenten waarin allerlei afspraken en regels staan. Deze komen ook aan bod wanneer u een product of dienst levert aan een klant en wanneer u in zee gaat met een leverancier en investeerders. Indien er zich een conflict voordoet is het altijd handig om de afspraken erbij te pakken die met de andere partij zijn gemaakt. Indien de tegenpartij gewezen kan worden op zijn fouten of wanneer u gewezen kan worden op uw fouten, is er geen reden meer voor een conflict. Het is wel verstandig om dit op een rustige en nette manier te doen. Het is met andere woorden belangrijk om, ook bij een conflict, te blijven praten met de wederpartij.

Blijven praten

Vaak zien we bij een zakelijk geschil dat u en de tegenpartij niet meer direct communiceren. Het praten wordt dan vaak overgenomen door een advocaat of vertegenwoordiger die de communicatie regelt. Dit markeert vaak ook het moment dat het conflict uit de hand gaat lopen of al uit de hand is gelopen. Om een gerechtelijke procedure te voorkomen is het echter raadzaam om zelf met de tegenpartij te blijven communiceren op een rustige en nette toon. De praktijk leert dat wanneer men blijft communiceren de kans op een oplossing groter is. Indien het communiceren geen oplossing biedt, is het verstandig om een mediator of advocaat in te schakelen om allereerst te komen tot een buitengerechtelijke oplossing. Wat een mediator is en doet, wordt hieronder uitgelegd.

Mediator inschakelen

Voordat u naar de rechter stapt om een procedure te starten, kunt u proberen een mediator in te schakelen. Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om juridische problemen op te lossen, in dit geval een zakelijk geschil. Er zal geen kant worden gekozen door de mediator. Het doel is om het zakelijke geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Indien er wel een rechter aan te pas moet komen kan dit middels verschillende procedures. Deze procedures worden hieronder één voor één behandeld.

Procedure starten

Een geschil kan ook opgelost worden middels een gerechtelijke procedure. De rechter doet dan een bindende uitspraak, waaraan u en uw tegenpartij zich moet houden. In eerste instantie kunt u een procedure volgen bij de kantonrechter of civiele rechter. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter of civiele rechter, kunt u naar het gerechtshof. In het navolgende zullen de verschillende procedures bij de rechter kort worden uitgelegd.

Kantonrechter

Bij de kantonrechter kunt u terecht met zaken over arbeids-, huur-, consumentenkoop-, consumentenkrediet- en lichte strafzaken. Daarnaast behandelen ze enkel zaken tot een waarde van €25.000. Het is mogelijk om uw zaak zelf af te handelen bij de kantonrechter. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is tevens ook mogelijk om in een aantal gevallen de zaak digitaal af te laten handelen. Dit wordt dan gedaan door de kantonrechter. Hieronder wordt de procedure bij de civiele rechter toegelicht.

Civiele rechter zakelijk geschil

Zoals hierboven gelezen behandeld de kantonrechter zaken tot een waarde van €25.000. De civiele rechter daarentegen behandelt zaken met een waarde boven €25.000. Daarnaast is er nog een ander verschil. Bij een zaak bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen, bij de civiele rechter heeft u wel een advocaat nodig. Binnen het civiel recht kunt u twee soorten procedures starten bij de rechter, namelijk: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure. Bij de dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. U legt middels een dagvaarding uit wat het conflict is en wat u wilt dat de rechter doet. Bij de andere procedure – de verzoekschriftprocedure – vraagt u de rechter om iets te doen. Dit doet u middels een brief. In het navolgende zal het hoger beroep bij het gerechtshof worden uitgelegd.

Hoger beroep gerechtshof

Indien u het niet eens bent met de beslissing van een van de hiervoor genoemde rechters, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof kijkt dan nog een keer naar uw zaak en beoordeelt opnieuw. Om uw zaak bij het gerechtshof te laten komen, moet het wel gaan op een zaak met een waarde boven €1.750. Net als bij de civiele rechter, moet u bij het gerechtshof een advocaat inschakelen.


Heeft u een zakelijk geschil? Wij helpen u om het geschil buitengerechtelijk op te lossen en maken als het moet, als ervaren procesrecht advocaten, voor u de gang naar de rechter. Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.