Skip to main content

Wat zijn de kosten van een civiele procedure?

Civiel recht is het recht dat betrekking heeft op bedrijven en burgers onderling. De overheid is dus niet betrokken bij deze zaken. In een civiele procedure is er altijd sprake van een eiser en een gedaagde. De eiser is degene die de rechtszaak start. De procedures kunnen plaatsvinden bij het kantongerecht, de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Partij in civiele zaken zijn particulieren, bedrijven en stichtingen.

Wanneer u een civiele procedure start zullen er natuurlijk kosten bij komen kijken. Voor wie de uiteindelijke kosten zijn hangt af van de partij die verliest. Er moet rekening gehouden worden met verschillende proceskosten. Denk aan deurwaarderskosten, griffierecht, kosten voor een advocaat en tal van overige kosten. In het navolgende zal stapsgewijs op deze verschillende kosten worden ingegaan.

Deurwaarderskosten civiele procedure

In het geval u een rechtszaak begint, ben u de eisende partij. Wanneer het gaat om een dagvaardingszaak moet u deurwaarderskosten betalen. Deze kosten worden gerekend voor het betekenen van de dagvaarding en bedragen ongeveer €100 incl. BTW. Wanneer u de procedure wint moet de tegenpartij de deurwaarderskosten vergoeden. Hetzelfde geldt andersom. Hieronder zal een ander soort kostenpost worden toegelicht, namelijk het griffierecht.

Griffierecht

Om een procedure te kunnen starten bij de rechter moet u griffierecht betalen. Deze kosten moet u aan de rechtbank betalen. Het bedrag dat er aan griffierecht voldaan moet worden hangt van verschillende factoren af. Het bedrag is afhankelijk van het type zaak, de gekoppelde waarden en uw inkomen. De gekoppelde waarde kan bijvoorbeeld een schadevergoeding zijn. Het bedrag aan griffierecht ligt meestal tussen de €800 en €1.000. Wanneer u de procedure wint moet de tegenpartij de griffierechten aan u vergoeden. Naast griffierecht komen er ook advocaatkosten kijken bij het starten van een civiele procedure bij de rechtbank.

Advocaatkosten

Om meer kans van slagen te hebben is het aan te raden om een advocaat in te schakelen wanneer u een civiele procedure gaat starten. Een advocaat heeft meer kennis en ervaring en weet hoe u uw juridische kansen kunt benutten. De kosten van een advocaat kunnen echter oplopen, omdat procederen veel tijd kost. In het schrijven van processtukken gaat veel tijd zitten. Dit kan al snel tussen de 20 en 60 uur in beslag nemen en dat maakt procederen prijzig. Het uurtarief van een advocaat varieert. Een advocaat kan €157,50 per uur kosten of €300 per uur, zeker als er geprocedeerd moet worden. Het is ook lastig om te voorspellen hoe lang een procedure gaat duren. Elke procedure is ook weer anders, de één duurt langer dan de ander.

Wanneer u de rechtszaak wint moet de tegenpartij u een vergoeding betalen voor de advocaatkosten. Helaas zal deze vergoeding nooit volledig kostendekkend zijn. In het navolgende zal nader worden ingegaan op de overige kosten.

Overige kosten

Onder overige kosten vallen onder andere de kosten voor het inschakelen van getuigen en deskundigen. Het is daarbij ook nog mogelijk dat u in hun reis- en verblijfskosten moet voorzien. De getuigen en deskundigen moeten tenslotte ergens overnachten. Wanneer u de rechtszaak verliest moet u voorzien in de kosten van de tegenpartij. Hieronder zal dit besproken worden.

Kosten tegenpartij

Indien de rechter de tegenpartij gelijk geeft is de kans groot dat u alle door tegenpartij gemaakte proceskosten moet betalen. Dit kunnen onder andere de hierboven genoemde kosten betreffen. Het kan hoog in de papieren lopen wanneer u moet voorzien in de kosten van de tegenpartij, maar dat geldt andersom natuurlijk ook. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken en met een deskundig advocaat te overleggen over de kans van slagen, indien u een civiele procedure wil starten.

Wilt u een civiele procedure starten en vooraf weten waar u aan toe bent?  Neem dan nu vrijblijvend contact op met de procesadvocaten van Forsyte: u ontvang van ons dan een heldere offerte.

 

 

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.