Skip to main content

Forsyte is specialist op het gebied van geschillenbeslechting binnen het burgerlijk procesrecht. De procesrecht advocaten van Forsyte kunnen onderhandelen en aansturen op een schikking als uw belang daarmee gediend is. Indien een rechterlijke uitspraak nodig is om het conflict te beslechten procederen wij voor u.

Procederen is ons vak en de rechtbank onze habitat. Het resultaat staat altijd voorop en daarom zijn snelheid, timing en de juiste maatregelen met het oog op verhaalbaarheid (beslag en executie) voor ons altijd van belang.

 

Wanneer heeft u een procesrecht advocaat nodig?

De advocaten van Forsyte hebben uitgebreide ervaring in het voeren van civiele rechtszaken. Zij zetten hun expertise in bij uiteenlopende zaken, van huurrecht tot arbeidsrecht. Of het nu gaat om een dagvaardingsprocedure, een kort geding, beslaglegging, verzoekschrift of een hoger beroep: Forsyte advocaten staat voor u klaar.

 

Expertise in procesrecht

In onder meer het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie zijn de regels omtrent het Nederlands burgerlijk procesrecht vastgelegd. Onze procesjuristen weten exact hoe zij middels deze regels kunnen procederen op een manier die het beste resultaat geeft voor onze cliënten. Onze expertise en ervaring zorgt ervoor dat wij keer op keer successen boeken in de rechtbank.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.