De regeling Werktijdverkorting is stopgezet. Het Ministerie komt nu met een nieuwe tijdelijke 'corona-regeling': het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Ondernemers die kampen met omzetverlies worden geholpen door dit fonds. Dit maakt het voor werkgevers mogelijk om de lonen van werknemers met een vast en flexibel contract te blijven betalen. De Werktijdverkorting (WTV) komt per direct te vervallen.

Wanneer gaat het noodfonds in?

De regeling Werktijdverkorting wordt direct stopgezet. Heeft u voor 17 maart 2020 18.45 een aanvraag Werktijdverkorting ingediend en staat deze aanvraag nog open? Dan wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Een nieuwe aanvraag indienen voor het noodfonds is in dat geval dus niet nodig, maar het kan wel zijn dat het Ministerie op een later tijdstip om aanvullende informatie vraagt. Heeft u nog geen aanvraag gedaan? Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag voor het nieuwe noodfonds in te dienen. Het Ministerie hoopt dit binnen twee weken mogelijk te maken en hierover wordt zo snel mogelijk nieuwe informatie versterkt.

De datum waarop de regeling ingaat is overigens niet van invloed op de periode waarover u compensatie kunt krijgen. Voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 kan een tegemoetkoming verkregen worden.

Voorwaarden Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het nieuwe noodfonds voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten vanaf 1 maart 2020. Deze tegemoetkoming bedraag maximaal 90% van de loonsom. Voorwaarden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is dat uw organisatie in ieder geval:

 • Geen personeel ontslaat;
 • De lonen van het personeel doorbetaald.

 

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

Nieuwe NOW regeling:

 • De regeling Werktijdverkorting vervalt en maakt plaats voor deze nieuwe regeling;
 • Binnen nu en twee weken kunnen werkgevers een aanvraag indienen, waardoor zij aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten;
 • Werkgevers ontvangen hierop een voorschot van het UWV;
 • Werkgevers kunnen werknemers in vaste dienst en werknemers met een flexibel contract blijven doorbetalen;
 • De tegemoetkoming wordt aangevraagd voor drie maanden en kan, zij het wellicht onder andere voorwaarden, verlengd worden met nog eens drie maanden.

Voorwaarden:

 • Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid ziet alleen op een daling in de omzet vanaf 1 maart 2020;
 • De aanvrager voorziet een omzetverlies van tenminste 20%;
 • De werkgever verplicht zich ertoe geen werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen te ontslaan tijdens de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • De aanvraagt geldt voor 3 maanden en kan eenmalig met nog eens drie maanden worden verlengd.

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming op basis van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid bedraagt altijd maximaal 90% van de loonsom. Het bedrag is afhankelijk van de terugval in omzet. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende berekening:

 • Indien de volledige omzet  wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
 • Indien de helft van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
 • Indien een kwart van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22.5% van de loonsom van de werkgever.

Het voorschot dat u van het UWV ontvangt bedraag 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt dit bedrag verrekend met de werkelijke tegemoetkoming, gebaseerd op de daadwerkelijke omzetdaling. Voor grote aanvragen is dan een accountantsverklaring vereist.

De tegemoetkoming wordt berekend naar rato van het verlies in omzet. Is bijvoorbeeld de helft van de omzet aantoonbaar weggevallen, dan bedraagt de tegemoetkoming  50% x 90% = 45% van de loonsom.

Hulp of advies nodig? Neem contact op met onze arbeidsjurist.


 

De ondernemingsrecht advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?