Let op! Deze maatregel wordt momenteel vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud 

 

Veel bedrijven komen door de nieuwe COVID-19 maatregelen in zwaar weer terecht. De regeling werktijdverkorting biedt in veel gevallen uitkomst. In dit artikel gingen wij al dieper in op deze regeling. In onderstaande overzicht geven wij ook antwoord op veelgestelde vragen. Gedurende de week blijven wij dit artikel aanvullen met relevante informatie.  

 

Algemeen

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die door omstandigheden buiten het normale ondernemersrisico tijdelijk geen of minder werk hebben. Het coronavirus kan een dergelijke omstandigheid zijn. Indien de vergunning wordt verleend ontvangt de werkgever een WW-uitkering over de uren die arbeidsgeschikte werknemers niet werken. De werkgever blijft deze werknemers betalen en zij blijven ook gewoon in dienst.

 

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet in ieder geval aan de onderstaande twee voorwaarden voldaan zijn:

  1. Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Onlangs heeft de overheid besloten dat de maatregelen vanwege de COVID-19 uitbraak een dergelijke bijzondere situatie kan opleveren. Er moet dan echter wel een directe relatie bestaan tussen de situatie (de corona-uitbraak) en de werkvermindering.
  2. Het bedrijf verwacht om minstens 20% minder werk voor het personeel te hebben voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 kalenderwerken.

Indien de vergunning wordt verleend dan gaat deze in principe in vanaf de datum waarop de aanvraag werktijdverkorting is ingediend. De vergunning wordt nooit met terugwerkende kracht verleend.

Is de situatie na deze zes weken nog niet gewijzigd? Dan kan een verlenging aangevraagd worden. De totale duur van de werktijdverkorting is maximaal 24 weken.

Indien er in een periode van tenminste 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is komt u in aanmerking voor de regeling. De hoeveelheid werkvermindering wordt op organisatieniveau beoordeeld en dient een direct gevolg te zijn van de bijzondere omstandigheid, zoals bijvoorbeeld COVID-19. Meer informatie? Raadpleeg een arbeidsjurist.

Uitzendkrachten / Payroll

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan ABU bevestigd dat ook uitzend- en payroll ondernemingen werktijdverkorting kunnen aanvragen. Zij kunnen de aanvraag doen voor alle medewerkers met een loonbetalingsplicht. Dit zijn medewerkers in dienst van de onderneming, maar ook uitzend- en payrollwerknemers met vaste uren. Voor uitzendkrachten met een uitzendbeding en oproepkrachten kan geen WTV worden verkregen.

Als inlener zijnde kunt u geen tijdelijke WW aanvragen voor medewerkers die werken via een uitzendbureau of payrollonderneming. Hebben deze krachten vaste uren en vraagt de uitzend- of payrollonderneming werktijdverkorting aan? Dan kunnen zij deze werknemers daarin meenemen.

Werktijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers voor wie het bedrijf geen loondoorbetalingsplicht heeft. Voor uitzendkrachten, payroll medewerkers, oproepkrachten met een nul-urencontract, zzp'ers en zieke medewerkers kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

 

Aanvragen

De vergunning kunt u aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het aanvraagformulier legt u uit waarom uw bedrijf Werktijdverkorting nodig heeft. Daarbij kunt u bijlagen toevoegen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk relevant bewijs voor uw werktijdvermindering toe te voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bewijsstukken aangaande reeds ontvangen annuleringen en opzeggingen. Maak bij het leveren van bewijs ook goed de causale relatie tussen de corona-doorbraak en de werkvermindering duidelijk.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u inloggegevens voor Mijnzaak. Hierin kunt u zien wie uw behandelaar is en rechtstreeks contact opnemen met uw behandelaar. Hoe completer uw aanvraag, hoe sneller u een beslissing ontvangt. Door de toegenomen drukte vanwege de corona-uitbraak loopt het proces momenteel wat vertraging op. Zodra wij inzicht hebben in de gemiddelde behandelingsduur van een ingediend verzoek, delen wij deze informatie op onze blog.

Direct melden bij het UWV

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u van de minister een vergunning. Hiervan dient u uiterlijk op de tweede dag na ontvangst van de vergunning via een formulier melding te maken bij het UWV. Voeg hierbij een kopie van de vergunning toe

WW-uitkering aanvragen 

U moet binnen een week na afloop van de vergunning voor werktijdverkorting bij het UWV een WW-uitkering aanvragen voor uw werknemers. Dit doet u via het digitaal formulier ‘Aanvragen WW bij werktijdverkorting’. Om WW te kunnen ontvangen dienen de medewerkers ook aan de reguliere voorwaarden van de Werkloosheidswet voor het ontvangen van WW te voldoen.

Door de corona-uitbraak is het aantal aanvragen in korte tijd flink toegenomen. Hierdoor is de website van de Rijksoverheid momenteel overbelast. Zodra het gelukt is om de aanvraag digitaal in te dienen kunt u via Mijnzaak zien wie uw behandelaar is en de voortgang monitoren. U ontvangt de inloggegevens voor Mijnzaak bij de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Let op: hoe completer uw aanvraag is hoe sneller het Ministerie deze kan behandelen.

 

 

Indien u aan de onderstaande criteria voldoet en de werkvermindering rechtstreeks verband houdt met COVID-19, kunt u een beroep doen op de regeling.

Voorwaarden:

  1. Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Onlangs heeft de overheid besloten dat de maatregelen vanwege de corona-uitbraak een dergelijke bijzondere situatie kan opleveren.
  2. Het bedrijf verwacht om minstens 20% minder werk voor het personeel te hebben voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 kalenderwerken.

Afwijzing

In deze gevallen krijgt u geen vergunning:

  • Het personeelsbestand van de onderneming is niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte van de onderneming afgestemd.
  • U krijgt geen vergunning voor de periode die ligt voor de aanvraagdatum.
  • Indien de werkverbinding naar verwachting langer duurt dan 24 weken.

Daarnaast dient het bedrijf aan de eerder genoemde voorwaarden te voldoen. Ook is het nodig om de aanvraag voldoende te motiveren en van bewijs te voorzien. Zo voorkomt u dat uw aanvraag onnodig wordt afgewezen of vertraging oploopt.

U kunt tegen een afgewezen aanvraag bezwaar maken. Forsyte Advocaten kan u hier eventueel bij helpen.

Gevolgen werknemers

Uw werkgever moet u in de meeste gevallen gewoon het volledige salaris blijven doorbetalen. Het kan echter zijn dat uw cao of arbeidsovereenkomst regelt dat u recht heeft op minder salaris. Dit komt vrijwel nooit voor, maar desondanks is het slim om uw contract en cao te controleren.

Was u al ziek voordat de vergunningsperiode inging? Dan kan uw werkgever geen werktijdverkorting voor u aanvragen. Voor de werkgever geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Bent u ziek geworden terwijl u een tijdelijke WW-uitkering kreeg? Dan moet uw werkgever u ziek melden door middel van het declaratieformulier. De werktijdverkorting loopt de eerste 13 weken door, daarna gaat u over in de ziektewet van het UWV.

 

Een werknemer kan bezwaar maken tegen de door het Ministerie verleende vergunning of tegen het tijdelijke WW-besluit. Het heeft echter geen zin om bezwaar te maken indien uw motivering is dat het krijgen van een tijdelijke WW-uitkering door werktijdverkorting mogelijk nadelige gevolgen heeft voor een toekomstige WW-uitkering.

Indien u binnen 6 maanden na afloop van de regeling wordt ontslagen, is er sprake van herleving. Dit wil zeggen dat de tijdelijke WW-uitkering wordt voortgezet als gewone WW-uitkering. Voor de uren waarvoor u reeds WW kreeg is de duur van de WW-uitkering dan dus korter dan voor de uren die pas na het ontslag komen te vervallen.

Heeft u sinds het einde van de regeling minimaal 6 maanden weer volledig gewerkt? Dan ontvangt u bij ontslag een gewone WW-uitkering voor de volledige duur.

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

De ondernemingsrecht advocaten  en arbeidsrecht advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?