Skip to main content
 Let op! Deze maatregel wordt momenteel vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. 

 

Door de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus komen veel bedrijven in zwaar weer terecht. Het aantal ondernemers dat een beroep doet op de regeling Werktijdverkorting is daardoor in korte tijd enorm toegenomen. Forsyte advocaten probeert ondernemers zo goed mogelijk te informeren omtrent de voorwaarden, regels en gevolgen van het aanvragen van Werktijdverkorting. In dit artikel gaan wij in op de meest actuele informatie rondom werktijdverkorting (WTV). Wat is Werktijdverkorting? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om Werktijdverkorting te kunnen aanvragen en aan welke regels moet een bedrijf zich houden? 

Meer informatie? Raadpleeg onze Werktijdverkorting FAQ!

 

Wat is Werktijdverkorting?

Heeft u een vergunning aangevraagd en gekregen? Dan kan uw organisatie een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor arbeidsgeschikte werknemers die tijdelijk niet ingezet kunnen worden. Na afloop van de vergunningsperiode of na iedere zesde week (in geval van verlenging), vraagt u bij het UWV de tijdelijke WW-uitkering voor deze specifieke werknemers aan. Het UWV keert de WW-uitkering aan u uit, waarna u deze vervolgens kunt uitkeren aan uw werknemers. Let op: u kunt alleen tijdelijke WW ontvangen voor werknemers die voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden voor het ontvangen van een WW-uitkering.

Voorwaarden Werktijdverkorting

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet in ieder geval aan de onderstaande twee voorwaarden voldaan zijn:

  1. Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Onlangs heeft de overheid besloten dat de maatregelen vanwege de COVID-19 uitbraak een dergelijke bijzondere situatie kan opleveren. Er moet dan echter wel een directe relatie bestaan tussen de situatie (de corona-uitbraak) en de werkvermindering.
  2. Het bedrijf verwacht om minstens 20% minder werk voor het personeel te hebben voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 kalenderwerken.

Indien de vergunning wordt verleend dan gaat deze in principe in vanaf de datum waarop de aanvraag Werktijdverkorting is ingediend. Is de situatie na deze zes weken nog niet gewijzigd? Dan kan een verlenging aangevraagd worden. De totale duur van de Werktijdverkorting is maximaal 24 weken.

Let op: er wordt geen vergunning verstrekt indien het aantal personeelsleden niet goed was afgestemd op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte.

Voor wie kunt u geen tijdelijke WW aanvragen?

U kunt geen Werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers ten aanzien van wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Dit geldt voor oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en zelfstandigen (zzp'ers). Ook voor medewerkers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging kan geen tijdelijke WW worden aangevraagd. Voor deze groep geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Indien een werknemer ziek wordt tijdens de vergunningsperiode loopt de tijdelijke WW-uitkering wel gewoon door.

Hoogte van het loon

Wanneer u een vergunning krijgt, zorgt dit ervoor dat u medewerkers niet zelf hoeft te betalen voor de uren die zij niet worden ingezet. Het UWV vergoedt achteraf namelijk deze uren aan u. Uw medewerkers blijven echter gewoon volledig in dienst en ontvangen hun loon. Zelf betaalt u echter minder loonkosten dankzij de vergoeding van het UWV.

De hoogte van de vergoeding vanuit de WW-uitkering bedraagt respectievelijk 75% en later 70% van het loon. Tenzij in de CAO of arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen, dient u de werknemer echter gewoon het volledige loon door te betalen. In de meeste gevallen ontvangt de werknemer dus nog gewoon hetzelfde salaris.

Stappenplan aanvragen Werktijdverkorting:

Hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met Forsyte Advocaten!

Stap 1: Werktijdverkorting aanvragen

De vergunning kunt u aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het aanvraagformulier legt u uit waarom uw bedrijf Werktijdverkorting nodig heeft. Daarbij kunt u bijlagen toevoegen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk relevant bewijs voor uw werktijdvermindering toe te voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bewijsstukken aangaande reeds ontvangen annuleringen en opzeggingen. Maak bij het leveren van bewijs ook goed de causale relatie tussen de corona-doorbraak en de werkvermindering duidelijk.

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u inloggegevens voor Mijnzaak. Hierin kunt u zien wie uw behandelaar is en rechtstreeks contact opnemen met uw behandelaar. Hoe completer uw aanvraag, hoe sneller u een beslissing ontvangt. Door de toegenomen drukte vanwege de corona-uitbraak loopt het proces momenteel wat vertraging op. Zodra wij inzicht hebben in de gemiddelde behandelingsduur van een ingediend verzoek, delen wij deze informatie op onze blog.

Stap 2: Melden bij UWV

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u van de minister een vergunning. Hiervan dient u uiterlijk op de tweede dag na ontvangst van de vergunning via een formulier melding te maken bij het UWV. Voeg hierbij een kopie van de vergunning toe. Wordt de vergunning verlengd? Dan hoeft u dit niet opnieuw te melden bij het UWV.

Aanvraag Werktijdverkorting afgewezen? U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Forsyte advocaten kan u hierbij helpen: neem vrijblijvend contact met ons op.

Stap 3: Aanvragen tijdelijke WW

De tijdelijke WW kunt u nu afloop van de vergunningsperiode aanvragen bij het UWV. In geval van een verlenging doet u dit ook na iedere zesde week. Het is belangrijk dat u middels een deugdelijke administratie kunt aantonen op welke uren de arbeidsgeschikte medewerkers wel of niet zijn ingezet.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.