Skip to main content

Als een van uw werknemers langdurig ziek is, zijn er tal van regels voortvloeiend uit de wet Poortwachter waaraan u zich dient te houden.

De werknemer dient alles te doen wat het herstel kan bevorderen en alles nalaten wat dat kan verhinderen. Tevens dient de werknemer beschikbaar te zijn voor de bedrijfsarts en diens adviezen op te volgen. Dat spreekt voor zich, maar dient daar wel op toe te zien en de werknemer aan te spreken op zijn/haar gedrag als het niet gaat zoals het zou moeten.

Als werkgever wordt van u een actievere rol verwacht. Als de werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en aangemeld wordt bij het UWV voor een uitkering, gaat het UWV beoordelen of u alles in het werk heeft gesteld om de aanvraag te voorkomen.

Is er beoordeeld (in eerste instantie door u en bevestigd door de bedrijfsarts) of werknemer zijn/haar functie na een nadere functie binnen uw bedrijf kan vervullen? Heeft u actief onderzocht of er een Spoor 2 traject extern mogelijk is? Dus plaatsing bij een ander bedrijf?

Heeft u onvoldoende inspanningen geleverd om een ziektewet-aanvraag te voorkomen, kunt van het UWV een loonsanctie van een derde jaar krijgen. Dus dan betaalt u de medewerker nog een jaar door.

Dit zijn eisen die de overheid u al een flink aantal jaren stelt. Nu zijn er aanvullende eisen gekomen.

Aanvullende eisen

Nieuw per 1 juli 2023 is de eis om beide partijen (dus zowel werkgever als werknemer) hun visie op de re-integratie te laten vastleggen. Wat zijn dus uw beider verwachtingen?

Dit heeft geen betrekking op lopende dossiers. Het gaat om nieuwe meldingen vanaf bovengenoemde datum.

Overigens is er geen sanctie aan verbonden. Het weegt niet mee in de beoordeling van het UWV, maar het is wel zo verstandig om de wederzijdse verwachtingen vast te leggen.

Behoefte aan een toelichting? Als ervaren arbeidsrecht advocaat staan wij u graag te woord.