Skip to main content

Een reorganisatie gaat regelmatig gepaard met banenverlies. Hoe pijnlijk ook, u moet afscheid nemen van mensen die wellicht jaren voor u gewerkt hebben.

Regels

Het UWV dient toestemming te verlenen voor het schrappen van banen. U dient uiteraard te onderbouwen dat bedrijfseconomische redenen (c.q. noodzaak) hieraan ten grondslag liggen.

Het UWV toetst dit aan de Uitvoeringsregels.

Indien binnen drie maanden 20 mensen of meer hun baan verliezen, is er sprake van collectief ontslag. Dan gelden aanvullende voorwaarden zoals bepaald in de Wet Melding Collectief Ontslag. U dient dan in samenspraak met de vakbonden een Sociaal Plan op te stellen met afspraken over compensatie, herplaatsingsmogelijkheden en ontslagvergoedingen.

U zou graag zelf bepalen wie het veld moet ruimen, maar de Uitvoeringsregels staan dat niet toe.  U dient eerst afscheid te nemen van de ‘externen’ en pas daarna komen de ‘eigen mensen’ aan bod.

Ook dan gelden er regels. U dient te werken volgens het afspiegelingsbeginsel. U deelt de mensen in in vijf leeftijdscategorieën met banen die vergelijkbaar zijn. Binnen die categorie gaan de mensen met het kortste dienstverband er als eerste eruit.

Conclusie

Als u zich aan alle regels heeft gehouden en het UWV verleent toestemming, kunt met in achtneming van de geldige opzegtermijn de betreffende arbeidsovereenkomsten opzeggen.

In het geval het UWV dwarsligt, kunt u binnen twee maanden na de negatieve beslissing een procedure starten bij de Kantonrechter.

Wij staan u graag hierin bij.