Skip to main content

Een werknemer is beschermd tegen ontslag als hij/zij arbeidsongeschikt is. Maar is dat ook in alle gevallen zo?

Ontslag

Er kunnen tal van redenen zijn om afscheid te willen nemen van een werknemer. Los van bedrijfseconomische redenen kan de oorzaak liggen in chronisch disfunctioneren of een verstoorde werkrelatie.

Maar wat te doen als de werknemer door de bedrijfsarts arbeidsongeschikt is verklaard? Dan loopt u het risico dat de werknemer twee jaar lang ziek blijft en als u onvoldoende inspanningen heeft geleverd om hem/haar weer aan het werk te krijgen (in uw bedrijf of elders) kan het UWV u een loonsanctie van een derde jaar opleggen.

Er zijn CAO’s waarin afgesproken is dat een ontslagverbod geldt voor drie jaar arbeidsongeschiktheid.

Uitzonderingen

Als uw onderneming ophoudt te bestaan, komt ook aan de ontslagbescherming een eind, maar dat is logisch.

Als de bedrijfsarts een verklaring afgeeft, dat hij redelijkerwijs verwacht dat werknemer over twee maanden weer arbeidsgeschikt is, kunt u ook een ontslagvergunningsaanvraag indienen bij het UWV.

U doet er goed aan om de verklaring van de bedrijfsarts te laten toetsen door de verzekeringsarts van het UWV. Diens oordeel weegt doorgaans zwaarder. U staat dan sterker.

Conclusie

Het beëindigen van een arbeidsrelatie kan voor een werkgever verkeerd gaan en een dure afloop hebben.

Laat u daarom bijstaan door een ervaren arbeidsrecht advocaat.