Skip to main content

Bij de Ondernemingskamer vraagt u een enquête procedure aan, omdat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het beleid van een onderneming.

Tweede fase

In de eerste fase heeft de Ondernemingskamer getoetst of de juiste partij het verzoek heeft ingediend en of op de juiste wijze onderbouwd is dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het beleid van een onderneming.

Na het eventueel treffen van onmiddellijke voorzieningen stelt de Ondernemingskamer een onderzoeker aan die de enquête uit zal voeren. De onderneming draagt de kosten voor dit onderzoek.

Het onderzoek is gericht op de vraag of er sprake is van wanbeleid en als dat het geval is, wie er voor het wanbeleid verantwoordelijk kan worden gehouden.

Conclusie

Het aanvragen van een enquête procedure bij de Ondernemingskamer is en zwaar middel om problemen binnen een onderneming op te lossen.

Laat u daarom hierin bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.