Skip to main content

Bij de Ondernemingskamer vraagt u een enquête procedure aan, omdat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan het beleid van een onderneming.

In de eerste fase gaat de Ondernemingskamer toetsen of deze aanvraag terecht is.

Toetsing

De aanvraag begint met het indienen van een verzoekschrift. Partijen die een dergelijk verzoekschrift in mogen dienen, zijn:

  • Aandeelhouders (met tenminste 10% van de aandelen)
  • Een of meerdere bestuurders;
  • Een of meerdere commissarissen;
  • De Ondernemingsraad;
  • De curator.

De Ondernemingskamer kijkt verder dan alleen de onderbouwing van de aanvraag. De problemen kunnen evident zijn, maar is het starten van een onderzoek ook in het belang van de onderneming?

Als daar twijfels over zijn, kan de Ondernemingskamer opdracht geven tot een onderzoek, maar nog even geen onderzoeker aanwijzen. De Ondernemingskamer treft dan wel onmiddellijke voorzieningen die in sommige gevallen een oplossing bieden voor de ontstane problemen, waardoor het onderzoek achterwege kan blijven.

Conclusie

Het aanvragen van een enquête procedure bij de Ondernemingskamer is en zwaar middel om problemen binnen een onderneming op te lossen.

Laat u daarom hierin bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.