Skip to main content

Zoals eerder beschreven is de WHOA een middel om de dreiging van een faillissement af te wenden. Als een onderneming in principe levensvatbaar is, maar het is niet mogelijk de schuldenlast (bijvoorbeeld door de Corona-steun) af te betalen, kan een beroep gedaan worden op de WHOA.

Maar als het een van uw klanten betreft en u bent het er niet mee eens? Wat kunt u doen?

Stemmen

In de blog weigeringsgronden hebben wij al aangegeven welke redenen een rechtbank kan hebben om een WHOA-verzoek af te wijzen. Ook hebben wij daarin aangegeven welke actie van u als schuldeiser verwacht mag worden.

Belangrijk is dat u tijdig in verweer gaat. Zodra u weet dat een dergelijke procedure gestart gaat worden, geeft u aan bij de initiatiefnemer (en zodra dat mogelijk is) bij de rechtbank dat u het er niet mee eens bent. Uiteraard dient u dat te onderbouwen.

In het geval u als schuldeiser ingedeeld wordt in een klasse en uitgenodigd wordt om te stemmen over het voorstel, doet u er verstandig aan dat ook te doen en tegen te stemmen. Niet verschijnen bij de stemming of wel verschijnen maar niet stemmen doet uw zaak geen goed.

Conclusie

Een aanvraag voor een WHOA is aan een flink aantal regels gebonden. Zowel de initiatiefnemer als de schuldeiser dient daar oog voor te hebben om zijn/haar belangen goed te kunnen beschermen.

Ondersteuning van een ervaren ondernemingsrecht advocaat bieden wij u graag.