Skip to main content

Zoals eerder beschreven is de WHOA een middel om de dreiging van een faillissement af te wenden. Is uw onderneming in principe levensvatbaar, maar is het niet mogelijk de schuldenlast (bijvoorbeeld door de Corona-steun) af te betalen, kunt u een beroep doen op de WHOA.

U doet er verstandig aan een ervaren ondernemingsrecht advocaat in de arm te nemen, want de rechter (die uiteindelijk de WHOA moet beoordelen) kan het akkoord dat u heeft gesloten met uw schuldeisers afwijzen.

Weigeringsgronden

Wanneer kan een rechter uw WHOA afkeuren?

1. Procedurele weigeringsgronden

Tot aan de dag van de behandeling van de WHOA door de rechtbank kan een schuldeiser afwijzing eisen op procedurele gronden. Maar een rechtbank kan dat ook zonder die eis doen.

Die gronden zouden kunnen zijn:

  • Een schuldeiser is niet op de hoogte gebracht van het voorstel;
  • Een schuldeiser heeft niet meegestemd;
  • Het verslag over de stemming is niet gedeeld met de schuldeiser;
  • Nakoming van het akkoord is niet gewaarborgd.

Een van deze gronden is al voldoende voor een rechtbank om het akkoord af te wijzen.

2. Weigeringsgronden rondom de positie van de schuldeiser

De wet beschermt de belangen van de schuldeiser, maar die dient hij/zij onder de aandacht van de rechtbank te brengen. De rechtbank neemt hier niet zelf het initiatief.

  • Als een schuldeiser tegen het akkoord heeft gestemd of niet aan de stemming heeft kunnen deelnemen, kan hij/zij afwijzing van het akkoord eisen. Voorwaarde is wel dat de schuldeiser slechter af is bij een WHOA dan bij een faillissement.

Conclusie

Voorkom dat het intensieve werk dat nodig is om een WHOA te bereiken teniet wordt gedaan door onvoldoende aandacht te schenken aan de belangen van elke individuele schuldeiser en de procedurele eisen die de wet aan de WHOA gesteld heeft.

Laat u daarom bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.