Skip to main content

Bijna failliet? WHOA kan u uitkomst bieden!

Wet homologatie onderhands akkoord

De Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA) is per 1 januari 2021 van kracht. De WHOA kan middels twee verschillende akkoorden een uitkomst bieden voor een onderneming die bijna failliet is: een reorganisatieakkoord of een liquidatie akkoord.

De WHOA helpt ondernemingen bij het bereiken van een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. Zowel ondernemers als crediteuren, aandeelhouders en de ondernemingsraad van een onderneming kunnen beroep doen de WHOA. 

Indien er sprake is van een problematische schuldenlast, maar de onderneming nog levensvatbaar is, kunt u een reorganisatie akkoord aanvragen.

Mocht de onderneming niet door willen gaan, kan middels een liquidatie akkoord de activiteiten van de onderneming ordentelijk beëindigd worden. 

Klassen en akkoord

In beide hiervoor genoemde akkoorden worden de crediteuren onderverdeeld in klassen, zij stemmen per klasse over het voorstel. Het is dus een vereiste voor de onderneming om meer dan één schuldeiser te hebben om beroep te mogen doen op de WHOA. Een akkoord is bereikt wanneer minimaal twee derde van de schuldeisers in een klasse instemmen met het voorstel.

Het voorstel wordt via een advocaat aanhangig gemaakt bij de rechtbank, waarna de rechter het akkoord homologeert (oftewel bekrachtigd) voor alle deelnemende schuldeisers. Hierdoor kan de WHOA gezien worden als een wettelijke regeling voor een dwangakkoord.

Het uitgangspunt van de WHOA is dat schuldeisers beter af zijn met een onderhandeling in de betalingen van de schulden, dan wanneer de onderneming failliet zou gaan. Het is aan de onderneming om dit te bewijzen middels berekeningen.

De WHOA is niet van toepassing op de rechten van de werknemers in dienst van de schuldenaar, dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de werknemers van de onderneming.  

Herstructureringsdeskundige

Het is mogelijk tijdens een WHOA-procedure de rechtbank te verzoeken om een herstructureringsdeskundige in te schakelen op grond van art. 371 lid 3 WHOA. Dit kan indien u de aanvrager bent, of als de meerderheid van de schuldeisers instemmen met de aanvraag. Indien de aanvraag is ingediend door de schuldeisers, draagt deze groep de kosten voor de deskundige.

De herstructureringsdeskundige kan helpen met het opstellen van een akkoord en de indiening bij de rechter. De deskundige treedt niet op namens de ondernemer; hij is wettelijk verplicht zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uit te voeren.

Afkoelingsperiode

Een andere mogelijkheid voor de ondernemer is om een afkoelingsperiode te verzoeken bij de rechtbank op grond van art. 376 WHOA. In deze periode van maximaal 4 maanden (mogelijke verlening door de rechter tot 8 maanden) kunnen schuldeisers zich niet verhalen op de goederen van de onderneming, en worden faillissementsverzoeken of surseanceverzoeken geschorst zodat er met gemoedsrust onderhandeld kan worden tussen de partijen.

Wij helpen u graag

Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact op met Forsyte advocaten, wij helpen u graag verder.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.