Skip to main content

Als een van uw debiteuren failliet is verklaard, blijft u achter met een vordering. Wat zijn dan de mogelijkheden?

Curator

In eerste instantie dient u uw vordering in te dienen bij de curator. Daarmee komt u op de lijst van schuldeisers. Het totaal van vorderingen is natuurlijk meer dan het vermogen van de onderneming. Die is immers niet voor niets failliet. De kans is dus groot dat u niets (of slechts een gering bedrag) terugziet van uw vordering.

Toch zijn er nog mogelijkheden om uw rechten te beschermen.

Recht van reclame

Indien u goederen heeft geleverd aan de onderneming kunt het recht van reclame inroepen. Dat is een wettelijke recht voor iedereen en u heeft dat niet overeengekomen zijn.

U dient dat schriftelijk bij de curator te doen binnen 6 weken na levering van de goederen of binnen 60 dagen na facturatie. U bent dan weer eigenaar van de goederen.

Eigendomsvoorbehoud

Heeft u uw Algemene Voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen en de afnemer is hiermee akkoord gegaan? Dat betekent dat de goederen uw eigendom zijn tot het moment dat de factuur is betaald.

In dat geval is het inroepen van het eigendomsvoorbehoud bij de curator voldoende om uw goederen weer terug te krijgen na aftrek kosten van de curator.

Retentierecht

Als u iets van de afnemer repareert en u bent nog niet betaald, roept u het retentierecht in. Dan krijgt de afnemer pas zijn/haar eigendom terug als u voor uw werk bent betaald.

De curator mag echter dat eigendom opeisen en verkopen om u te laten delen in de opbrengst na aftrek kosten. In de praktijk blijft er voor u weinig over.

 

Conclusie

Is uw client failliet. Dan is de kans groot dat u met lege handen achterblijft.

Maar als u goederen heeft geleverd en u roept ofwel tijdig het recht van reclame in ofwel u heeft het eigendomsvoorbehoud juist geformuleerd in uw Algemene Voorwaarden en de afnemer ter hand gesteld, zijn er  nog mogelijkheden de schade te beperken.

Het is dus verstandig uw Algemene Voorwaarden te laten checken.

Wij kunnen u daarin desgewenst bijstaan.