Skip to main content

Vanaf 18 februari 2023 kent Nederland een nieuwe wet: de Wet Bescherming Klokkenluiders. Vanuit Brussel kwam de richtlijn om klokkenluiders wettelijk bescherming te geven. Nederland is laat geweest met de implementatie van die richtlijn, maar nu is er dan een wet.

Wat houdt die in?

Bedrijven die werkzaam zijn in de financiële sector, milieu of vervoer en minder dan 50 werknemers hebben, zijn nu verplicht een interne meldregeling te hebben.

Alle bedrijven met tussen 50 en 249 werknemers dienen op 17 december 2023 in een interne meldregeling te hebben.

Alle bedrijven die meer dan 250 werknemers hebben, dienen vanaf ingangsdatum wet ( dus 18 februari 2023) een interne meldregeling te hebben.

Het MKB krijgt dus iets meer tijd.

Hier gaat het niet alleen om werknemers met een arbeidsovereenkomst, maar ook uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers met een vergoeding. Zzp-ers tellen hierin niet mee.

Hoe ziet de meldregeling eruit?

In de meldregeling moet worden opgenomen:

  • Hoe omgegaan wordt met een melding;
  • Wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand;
  • Hoe een werknemer een melding kan doen;
  • Bij welke mensen die melding kan worden gedaan en wie er zorgt voor de opvolging;
  • Dat de werknemer het recht heeft op vertrouwelijke consultatie van een adviseur;
  • Dat de melder binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging krijgt;
  • Dat binnen 3 maanden de melder informatie krijgt over de beoordeling en opvolging.

Conclusie

Veel ondernemer zullen geneigd zijn te denken dat een dergelijk in zijn/haar onderneming niet nodig is, maar dat zullen ook de ondernemers hebben gedacht die plots in de media geconfronteerd werden met uiterst slechte publiciteit. Nu is er een wettelijke verplichting en ook om die reden is het verstandig een goede Klokkenluidersregeling op te tuigen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ook als u het idee heeft dat een klokkenluider misbruik maakt van deze regeling vanwege de ontslagbescherming kunnen wij u bijstaan.