Skip to main content

In commerciële contracten nemen partijen wel eens een vrijwaringsclausule op. Daarmee vrijwaart de ene partij de andere partij van aansprakelijkheid door een derde partij.

U sluit bijvoorbeeld een contract met een leverancier en middels deze clausule vrijwaart u de leverancier van aansprakelijkheid door uw klant. Dat gebeurt natuurlijk niet vaak, maar u kunt redenen hebben om dat te doen. Wellicht gaat het hier om een buitenlandse leverancier die geen gedoe wilt in Nederland en dit compenseert met een goede prijs en exclusiviteit.

Houdt zo’n clausule altijd stand?

Alleen als een rechter oordeelt dat er sprake is van bewuste roekeloosheid in het handelen van de partij die gevrijwaard is, kan het oordeel zijn dat deze clausule niet redelijk en billijk is.

Met andere woorden: de clausule geeft u niet het recht om niet zorgvuldig te handelen en daarmee bewust schade te laten ontstaan.

Dat is echter moeilijk aantoonbaar en dus zal de rechter in de meeste gevallen oordelen dat de vrijwaringsclausule stand houdt.

Conclusie

U kunt dus een dergelijke clausule in een contract laten opnemen, maar het is wel verstandig een risico-inventarisatie te maken. Kan dit contract de toets van redelijkheid en billijkheid doorstaan?

Wij kunnen u daarin bijstaan.