Skip to main content

In een aandeelhoudersovereenkomst kunt u afspreken op welke wijze een aandeelhouder afscheid dient te nemen van de onderneming.

Als een aandeelhouder zich niet aan die afspraken houdt, wordt hij/zij gekenmerkt als een ‘bad leaver’. Een ‘good leaver’ kan zijn/haar aandelen verzilveren tegen de marktprijs, maar een ‘bad leaver’ moet het met heel wat minder doen.

Gedwongen vertrek

Een aandeelhouder die tevens bestuurder is van een onderneming heeft doorgaans een managementovereenkomst. Die overeenkomst kan opgezegd worden als er bijvoorbeeld onvoldoende draagvlak is binnen de onderneming voor het functioneren van de bestuurder. Als dat het geval is, dient de aandeelhouder/bestuurder bij dit gedwongen vertrek zijn/haar aandelen volgens de ‘bad leaver-regeling’ te koop aan te bieden.

Conclusie

In elke overeenkomst is het verstandig alvast na te denken en afspraken te maken over een eventuele beëindiging van de samenwerking. Juist als de verhoudingen nog goed zijn, is dat te adviseren.

In het geval u een ‘bad leaver-regeling’ op wilt nemen in de aandeelhoudersovereenkomst is het raadzaam dit af te stemmen met een ervaren advocaat contractenrecht.