Skip to main content

U sluit een duurovereenkomst af met een partij voor samenwerking voor langere tijd. Het gaat dus niet om een eenmalige aankoop, maar om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst of een distributieovereenkomst. De overeenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten.

In de overeenkomst kunnen afspraken gemaakt zijn over de opzegging. Is dat niet het geval, geldt het volgende.

Opzegging

Duurovereenkomsten van bepaalde tijd zijn in principe niet tussentijds opzegbaar. Alleen als de opzeggende partij onvoorziene omstandigheden kan aanvoeren die buiten zijn/haar invloed liggen, zou een rechter de tussentijdse opzegging kunnen honoreren. Dat gebeurt echter zelden.

Duurovereenkomsten van onbepaalde kunnen wel tussentijds worden opgezegd als:

  • Er een voldoende zwaarwegende grond is voor de opzegging;
  • Een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen;
  • Er een schadevergoeding wordt betaald.

De rechter zal naar een aantal omstandigheden kijken, waar onder de lengte en aard van de samenwerking. Tevens is het van belang of u consument, kleine ondernemer of ondernemer met werknemers bent.

Conclusie

Een duurovereenkomst van bepaalde kan slechts in bepaalde gevallen tussentijds worden opgezegd. Een duurovereenkomst van onbepaalde tijd biedt meer mogelijkheden, maar er zijn wel degelijk voetangels en klemmen.

Laat u dan om die reden bijstaan door een ervaren advocaat contractenrecht.