Skip to main content

Als partijen een overeenkomst hebben en die willen beëindigen, spreken ze doorgaans finale kwijting af. Daarmee zeggen ze niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak finale kwijting afgesproken.

Risico’s

Wat wij vaak in vaststellingsovereenkomsten tegenkomen is een paragraaf waarin partijen in algemene zin finale kwijting overeenkomen.

Dat kan voldoende zijn als er sprake is van een ontbinding van een eenvoudige arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst.

Echter, als u met een partij een complex geschil heeft of een geschil dat nog niet afgerond is, doet u er verstandig aan exact aan te geven waarover u samen finale kwijting afspreekt. U loopt anders kans bepaalde rechten te verliezen.

Conclusie

Opname van finale kwijting in een document waardoor u een bepaalde samenwerking met een partij beëindigd is verstandig, maar kijk goed naar alle feiten en omstandigheden van die samenwerking en formuleer het begrip finale kwijting zo gedetailleerd mogelijk om later geen vervelende discussies c.q procedures te krijgen.

Laat u daarom bijstaan door een ervaren advocaat contractenrecht.