Skip to main content

Als aandeelhouder kunt u geschillen krijgen met uw medeaandeelhouders. Als blijkt dat die geschillen onoverbrugbaar zijn, is het verstandig uit elkaar te gaan en de aandelen te verkopen. In het onderstaande geven wij weer waar u rekening mee moet houden.

Welke redenen kunnen er zijn om tot verkoop over te gaan?

  • U kunt een fundamenteel verschil van mening hebben over het beleid, bijvoorbeeld een grote investering.
  • Er kan sprake zijn van onverenigbaarheid van karakters.
  • U kunt als minderheidsaandeelhouder telkens buitenspel gezet worden;
  • De meerderheidsaandeelhouder kan tegen uw wil zijn management fee verhogen;
  • De meerderheidsaandeelhouder kan weigeren dividend uit te keren.

Zo zijn er tal van redenen die u kunnen laten besluiten de onderneming te verlaten.

Hoe de aandelen met de juiste waardering te verkopen?

In veel gevallen is in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd dat de medeaandeelhouders het eerste recht van aankoop hebben. Meestal ontbreekt de afspraak hoe de waarde van de aandelen vast te stellen.

Daar starten de problemen. De meerderheidsaandeelhouder wil u uiteraard niet betalen waar u denkt recht op te hebben.

U kunt beiden besluiten een derde partij aan te stellen die objectief een al dan niet bindende uitspraak doet over de waarde van uw aandelen. Dat kan bijvoorbeeld de accountant van de vennootschap zijn.

In het geval u twijfels heeft over de objectiviteit van de boekhouder, kunt u allebei een financieel adviseur aanstellen die onafhankelijk van elkaar de waarde bepaalt. Mochten de uitkomsten ver van elkaar verwijderd liggen zouden beide adviseurs in opdracht een derde partij kunnen verzoeken een bindende uitspraak te doen.

Maar dan zit u nog in de positie dat ook u en uw financieel adviseur toegang hebben tot alle informatie van de vennootschap.

Als de conflicten tussen u en uw medeaandeelhouder dermate hoog zijn opgelopen dat u geen toegang meer heeft, blijft de gang naar de rechter over.

Wanneer kunt u naar de rechter?

Indien de statuten of aandeelhoudersovereenkomst onvoldoende duidelijkheid geven in deze, kunt u naar de rechter.

De wet biedt de zogenaamde uittreedprocedure. U kunt hiermee de medeaandeelhouder verplichten uw aandelen over te nemen. De rechter moet wel overtuigd zijn van de onhoudbaarheid van de situatie.

  • Uw ontslag als bestuurder;
  • Nadelig dividendbeleid;
  • Gebrek aan informatievoorziening;
  • Ernstige verstoring van de verhoudingen;
  • Totaal negeren van u als aandeelhouder.

De rechter kan vervolgens een tot drie deskundige aanstellen die de waarde van uw aandelen gaan bepalen. De rechter bepaalt in de vaststelling van de prijs ook of (gezien alles wat er met u is gebeurt) er sprake is van een billijke verhoging van de prijs. Tevens kan hij wederpartij veroordelen tot betalen van de kosten.

Het hele traject van de verkoop van uw aandelen gaat gepaard met veel emoties. Beide partijen doen er dan ook verstandig aan zich te laten bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat. Zowel in het aanvangstraject als in de gang naar de rechter.