Skip to main content

In de Tweede Kamer is een nieuwe huurwet aangenomen die tijdelijke huurcontracten onmogelijk maakt. De Eerste kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren, maar hoogstwaarschijnlijk wordt vanaf 2024 een vast huurcontract de norm

Zijn er uitzonderingen?

Ja, de nieuwe wet wordt niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • Proef samenwonen; als mensen nog niet zeker weten of ze een duurzame relatie aan willen gaan, mogen ze ook na aanname van de wet voor een tijdelijke periode een woning huren.

De huur mag worden opgezegd als een van beide partners na een breuk in de relatie terug wil keren naar zijn eigen woning of als de relatie een duurzaam karakter krijgt.

  • Een tijdelijk huurcontract mag worden opgesteld als de woning op termijn beschikbaar moet zijn voor een familielid in de eerste graad. De rechter zal dat moeten toetsen.
  • Voor specifieke doelgroepen zoals studenten en jongeren blijven tijdelijke huurcontracten bestaan.
  • Gaat u tijdelijk in het buitenland studeren of werken, mag u uw woning tijdelijk verhuren tot u terug bent.
  • Woningen met een tijdelijke bestemming (vakantiewoningen, renovatiewoningen) mogen tijdelijk verhuurd worden. Heeft tijdelijk twee woningen (en dus dubbele woonlasten) mag u een van beide woningen tijdelijk verhuren.

Conclusie

Een vast huurcontract wordt de norm en er slechts enkele uitzonderingen mogelijk. Wat er met de huidige tijdelijke huurcontracten gaat gebeuren is nog niet duidelijk.