Skip to main content

Huurders van winkels en woonruimten genieten huurbescherming. Een verhuurder kan niet zomaar een huurcontract van onbepaalde tijd opzeggen.

Anders ligt dat voor huurders van kantoorruimten. Tegen het eind van een contract voor bepaalde termijn kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen. In het geval van een contract voor onbepaalde tijd mag de verhuurder de dag van huurbetaling (doorgaans de eerste van de maand) hanteren.

Ontruimingsbescherming

Dat betekent echter niet dat een verhuurder onmiddellijk over kan gaan tot ontruiming van het kantoor. De huurder geniet ontruimingsbescherming.

De huurder krijgt van de wet twee maanden de tijd om te vertrekken.

Verlening van ontruimingsbescherming

Mocht twee maanden niet voldoende zijn om een andere ruimte te vinden kan de huurder een verzoekschrift indienen bij de rechter om de termijn te verlengen. Dat verzoek moet ingediend zijn voor de initiële twee maanden zijn geëindigd.

De procedure  heeft een schorsende werking. De huurder mag in de kantoorruimte het besluit van de rechter afwachten.

De huurder is gerechtigd drie keer een verlengingsverzoek in te dienen van elk maximaal een jaar.

De rechter zal bij behandeling van het verzoek een belangenafweging maken tussen de belangen van huurder en de verhuurder.

Conclusie

Vreemd genoeg kent de wet geen huurbescherming voor gebruikers van kantoren. U kunt echter wel het moment van daadwerkelijke ontruiming enigszins rekken. Indien gewenst staan wij u hierbij graag bij.