Skip to main content

Over het algemeen wordt een contract van 5 jaar afgesloten bij de huur van een bedrijfsruimte dat onder het regime van 290 valt. Dat zijn bedrijfsruimtes die toegankelijk zijn voor klanten. Dus restaurants, garages, e.d.

Opzegging na die jaar 5 jaar dient door verhuurder met opgaaf van redenen te geschieden. De huurder kan daar bezwaar tegen maken. Dan zal de rechter moeten oordelen over de opzegging en hij/zij kan de vordering met datum van de verhuurder toewijzen, mits aan een van de voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

  • Slecht huurderschap: een huurder grijpt als hij/zij in conflict is met een verhuurder naar het middel opschorten huurbetaling. Een huurder denkt op die manier wat druk uit te kunnen oefenen om de verhuurder te bewegen te dwingen. In werkelijkheid gooit de huurder na drie maanden of meer zijn/haar ruiten in. Verhuurder kan in zo’n geval ontbinding huurcontract en onmiddellijke ontruiming vorderen en de rechter zal die in de veruit de meeste gevallen toewijzen.
  • Dringend eigen gebruik: als de verhuurder aannemelijk maakt dat hij/zij, partner of familielid in de eerste lijn zelf het pand in duurzaam gebruik wilt nemen en dat hij/zij het pand dringend nodig heeft.

Onder dringend eigen gebruik valt ook renovatie van het pand, waarbij het noodzakelijk is dat de huurder niet meer aanwezig is.

Conclusie

Dringend eigen gebruik is een breed begrip, dat voor een beoordeling door de rechter goed onderbouwd dient te zijn.

Wij kunnen u daarin bijstaan.