Skip to main content

Bij vastgoedtransacties heeft u een makelaar nodig en niet altijd gaat alles volgens plan en verwachtingen.

Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van de makelaar?

Relatie koper, verkoper en makelaar

De makelaar heeft een contractrelatie met de verkoper van het vastgoed. Levert de makelaar een wanprestatie bij de verkoop kan de verkopende partij de makelaar aansprakelijk stellen. De kopende partij heeft die mogelijkheid niet.

Toch zijn er situaties denkbaar waarbij de makelaar door de kopende partij aansprakelijk gesteld kan worden.

Informatieplicht makelaar

De makelaar heeft de plicht de kopende partij zorgvuldig te informeren over de staat van het vastgoed. In de meeste gevallen werkt hij/zij met een vragenlijst, waarbij hij/zij ervan uit mag gaan dat de aan hem/haar verstrekt informatie juist is. Willens en wetens onjuiste informatie verstrekken aan de kopende partij mag niet. Dat geldt ook voor het achterhouden van relevante informatie.

Onderzoeksplicht makelaar

De verkopende makelaar heeft geen onderzoeksplicht. Hij/zij mag erop vertrouwen dat de informatie die hij/zij krijgt bonafide is. Tenzij hij/zij sterke vermoedens heeft van het tegendeel, maar een makelaar is geen bouwkundige.

De onderzoeksplicht ligt bij de kopende partij.

Conclusie

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een verkopende makelaar door de koper aansprakelijk gesteld worden.

Indien wij inzage krijgen in de correspondentie omtrent de transactie kunnen wij u hierover adviseren.