Skip to main content

U sluit een overeenkomst af met een partij (bijvoorbeeld een accountant) en die heeft in zijn algemene voorwaarden een opzegtermijn van een jaar opgenomen. U bent niet tevreden over de werkzaamheden en wilt van hem/haar af. De accountant houdt u echter aan de opzegtermijn.

Wat te doen?

U kunt naar de rechter, aangezien die kan oordelen dat een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend kan zijn. De rechter kan oordelen dat het voor u belangrijk is om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en inzichten.

Tevens zal een rechter oordelen dat de overeenkomst tussen u en de accountant niet meer is dan een overeenkomst van beperkte omvang en daarmee een dergelijke opzegtermijn niet redelijk en billijk.

Conclusie

Ook als u te laat ziet dat u getekend heeft voor een samenwerking met een lange opzegtermijn, betekent dat niet dat u er altijd aan vast zit.

Namens u kunnen wij in overleg treden met de contractpartner en de opzegtermijn terugbrengen naar aanvaardbare proporties.

Maar we kunnen u ook succesvol bijstaan in een procedure bij de rechter.