Skip to main content

Een particulier of een bedrijf kan een kort geding aanspannen als hij/zij op korte termijn een juridisch geschil in zijn/haar voordeel wilt beslechten.

U dient te onderbouwen dat u een spoedeisend belang heeft. Is dat niet of onvoldoende het geval zal de rechtbank uw verzoek afwijzen. Dan resteert slechts de langzame en tijdrovende weg naar de rechter en dat wilt u niet.

Waar moet u rekening mee houden?

Stukken

U dient de benodigde documentatie te verzamelen:

  • Een dagvaarding, waarin u uw zaak gedetailleerd uiteen zet en uw bewijsmateriaal op en rijtje zet.
  • U dient te zorgen voor ondersteunend bewijs, zoals facturen, correspondentie, foto’s, e.d. en die als productie toevoegen aan de dagvaarding.
  • U dient tevens de juridische grondslag aan te geven. Met andere woorden: op welke wet beroept u zich.

Aanspannen van het kort geding

Als u bovenstaande informatie heeft verzameld, kunt u het volgende doen:

  • Bepaal bij welke rechtbank u moet zijn en vraag de formulieren op die u nodig heeft voor het kort geding.
  • Vul het aanvraagformulier in en geef de rechtbank alle informatie waar om gevraagd wordt.
  • Dien de dagvaarding met producties in.
  • Betaal het griffierecht. U krijgt een factuur.
  • Laat een deurwaarder de stukken die u bij de rechtbank heeft ingediend betekenen bij de wederpartij.

Conclusie

Een kort geding aanspannen is niet zo eenvoudig. Procedureel en inhoudelijk zijn er veel vereisten.

Het is dus verstandig u te laten bijstaan door een ervaren proces advocaat.