Skip to main content

Uw rechtsbijstandverzekeraar vertelt u dat u alleen recht heeft op een vrije advocaatkeuze bij een gerechtelijke procedure. Het liefst schakelen zij een eigen advocaat in, maar als u liever zelf een keuze wilt maken, geven zij schoorvoetend toestemming.

Bij buitengerechtelijke procedures bent u echter gebonden aan een jurist van de verzekeraar.

Maar is dit terecht?

Beslissing van het Hof

Mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat u met een rechtsbijstandverzekering altijd zelf een advocaat mag kiezen. De redenatie is dat een buitengerechtelijke procedure kan uitmonden in een gerechtelijke procedure.

Een gerechtelijke procedure werd als volgt gedefinieerd:

  • Een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling;
  • Een procedure waarbij en gerechtelijke instantie betrokken is of betrokken kan worden;

Beslissing van de geschillencommissie

In april 2021 volgde de Geschillencommissie van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) deze uitspraak, maar de DAS ging hiertegen in beroep. De Geschillencommissie beperkte vervolgens het recht enigszins. Er dient bij de aanvraag een relatie te bestaan met een administratieve of gerechtelijke procedure.

Gevolgen

De vrijheid die het Hof eerder bood, is daarmee ingeperkt. De relatie met een procedure moet derhalve duidelijk zijn.

Complicerende factor is dat de verzekeraar kan weigeren een procedure te starten. Verzekeraars leggen nogal eens sneller de nadruk op kostenbeheersing dan tot toegang tot het recht. Dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie die in de polisvoorwaarden wordt vermeld. Een onafhankelijke derde partij zal vervolgens een bindend advies geven.

In het geval u toestemming krijgt een advocaat naar keuze in te schakelen (al dan niet na interventie van de onafhankelijke derde partij) stelt uw verzekeraar die advocaat een budget ter beschikking.

Het is overigens raadzaam bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering te kijken naar dat budget. De verschillen tussen verzekeraars zijn groot.

In ieder geval is de ruimte om in een vroeg stadium een advocaat naar keuze in te schakelen vergroot, zij het dat u aannemelijk moet maken dat die werkzaamheden als voorbereiding van een procedure moeten worden bezien.