Skip to main content

Identiteitsfraude

Strafbaar

Identiteitsfraude is opgenomen in art. 231b van het Wetboek van Strafrecht. Identiteitsfraude is in de wet gekwalificeerd als een delict, en is dus wettelijk strafbaar gesteld. De maximale straf op het plegen van het delict is vijf jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (87.000 EUR).

Soorten identiteitsfraude

Identiteitsfraude en oplichting via internet komen in toenemende mate voor in Nederland. Het delict kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan iemand zich voordoen als een ander op social media (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e.d.) Het stelen van pin- of inlogcodes vallen ook onder het begrip, deze gegevens kunnen namelijk gebruikt worden om diensten en/of producten aan te vragen op de naam van een ander, en hebben ‘enig nadeel’ als gevolg zoals voorgeschreven in de wet. In de praktijk zien wij vaker dat identiteitsfraude gepleegd wordt in combinatie met een ander strafbaar delict zoals valsheid in geschrifte, oplichting/bedrog en diefstal.

Wat te doen bij identiteitsfraude

Indien u slachtoffer bent van identiteitsfraude is het van belang dat u zo veel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt. Heeft u bijvoorbeeld brieven/e-mails ontvangen voor diensten of producten die u niet heeft aangevraagd? Is er een social media-account met uw naam en doet deze persoon zich voor als u? Bent u wellicht via WhatsApp benadert om geld over te maken voor een bekende in nood, een organisatie of instantie? Bewaar deze gegevens goed, maak screenshots, en maak een afspraak bij de politie voor een aangifte.

Voorkomen van identiteitsfraude

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Om geen slachtoffer te worden van identiteitsfraude kunt u maatregelen nemen.

Indien u door een organisatie wordt gevraagd om een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te leveren, kunt u nagaan of een registratie van het soort identiteitsbewijs in combinatie met het documentnummer niet volstaat.
Een organisatie die u om een kopie van uw identiteitsbewijs vraagt is wettelijk verplicht toe te lichten waarom of en op grond van welke wettelijke verplichting het noodzakelijk is dat u een volledige kopie verstrekt.
U kunt de kopie op een veilige manier verstrekken door gebruik te maken van de KopieID-app. Deze app beveiligd uw legitimatiebewijs zodat enkel de noodzakelijke gegevens zichtbaar zijn.

Word u via online (via WhatsApp of e-mail) benadert door een onbekend nummer met de vraag of u een bedrag kan overmaken, wees dan alert. Kijk altijd goed naar de afzender van het bericht. Een crimineel kan zich voordoen als een bekende of een (overheids)instantie en u vragen om geld. Overheidsinstanties vragen u nooit om via een link een bedrag over te maken. Dit is een veel voorkomend geval van identiteitsfraude. Klik niet op de link, en maak geen geld over.

Wij helpen u graag

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude, of wordt u beschuldigd van het plegen van identiteitsfraude? Neem contact op met Forsyte Advocaten. Wij helpen u graag.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.