Skip to main content

Forsyte steunt ondernemers met Covid-19 schade

De advocaten en juristen van ons kantoor hebben dagelijks te maken met het beantwoorden van het vraagstuk op welke wijze wij ondernemers kunnen ondersteunen tijdens de Covid-19 crisis. In deze blog treft u een kort overzicht van de mogelijkheden voor uw onderneming.

Nadeelcompensatie voor horecaondernemers

Forsyte behartigt de belangen van de horecaondernemers. In oktober 2020 heeft advocaat mr. S. van Zijll vijfentwintig ondernemers vertegenwoordigd in een procedure tegen de Nederlandse Staat om de horeca weer open te krijgen. De horeca moest weer open want de financiële schade was aan het oplopen.

De rechter heeft in de zaak geoordeeld dat de sluiting rechtmatig was en daarmee heeft het besluit standgehouden.

Ondanks dat de sluiting als rechtmatig is beoordeeld is de Staat gehouden om het financiële nadeel van de horecaondernemers te compenseren. Hierdoor zijn verschillende steunpakketten voor horecaondernemers in het leven geroepen door de overheid zoals de NOW, TVL en de TOZO. Inmiddels zijn wij maanden verder en blijken de steunpakketten onvoldoende voor horeca om het hoofd boven water te houden.

Forsyte werkt samen met Stichting Restschuld Eerlijk Delen om alle financiële nadeel te vorderen van de Staat; vanuit juridisch oogpunt is dit een verplichting vanuit het Europeesrechtelijke egalitébeginsel. 

U kunt zich aanmelden voor deze procedure tot 15 maart 2021 via de website www.horecaschadecompensatie.nl. Voor deze procedure geldt een vaste prijs van 999 EUR, waar kosten zoals juridisch onderzoek, advocaatkosten om uw dossier te behandelen en proceskosten zijn inbegrepen. 

Faillissement en WHOA

Gaat uw bedrijf richting faillissement? Heeft u meerdere schuldeisers? Ons kantoor is gespecialiseerd in het ondernemings- en faillissementsrecht. Per 1 januari 2020 is er een nieuwe wet van kracht die faillissementen moet voorkomen voor (levensvatbare) ondernemingen genaamd de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

De wet is ingevoerd om bedrijven te redden van faillissement middels een gedeeltelijke betaling aan schuldeisers en kwijtschelding van de restschuld voor een doorstart of een ordentelijke beëindiging van uw onderneming.

U kunt hierover meer lezen in de WHOA blog.

Huurkorting voor horecaondernemers

In januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag twee Haagse ondernemers huurkorting op het bedrijfspand toegekend van vijftig procent vanwege de gedwongen sluiting van de horecaondernemingen tijdens de crisis. De toekenning van de rechter heeft de deur geopend voor alle horecaondernemers die financiële schade lijden door de covid-19 maatregelen.

Wij kunnen voor u procederen bij de rechtbank voor huurkorting. 

Wij helpen u graag

Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact op met Forsyte advocaten, wij helpen u graag verder.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.