Skip to main content

Exhibitieplicht is een vordering tot inzage en in de wet vastgelegd. Er zijn echter grenzen aan gesteld.

Wanneer in te zetten?

U zou dit middel in kunnen zetten als u commissie ontvangt van een partij over verkochte goederen en u twijfelt over de opgave. Wellicht vermoedt u dat een partij met wie u samenwerkt gebruik heeft gemaakt van bedrijfsgevoelige informatie die u hem/haar heeft verstrekt. U kunt over tal van redenen beschikken waarom een vordering tot inzage indient.

Voorwaarden

U mag natuurlijk niet zomaar in andermans keuken kijken. Daar zijn voorwaarden aan verbonden.

  • Uw belang dient stevig onderbouwd te zijn, waarbij (indien uw verzoek wordt ingewilligd) uw voordeel niet buitensporig groot en/of het nadeel bij de wederpartij niet buitensporig groot zal zijn. Wat buitensporig is in deze, is aan de rechter ter beoordeling.
  • U dient om specifieke bescheiden te vragen. Dus niet in algemene zin ‘naar alle correspondentie omtrent…..’, maar naar bijvoorbeeld specifieke foto’s, documenten, mailberichten en wat dies meer zij.
  • Er dient een juridische relatie tussen u en de wederpartij te zijn. Hij/zij is wellicht een (ex-) werknemer, contractpartner, klant of leverancier.

Daarnaast moet de vordering tot inzage proportioneel zijn. Als er andere manieren zijn om aan de gewenste informatie te komen, zal de rechter uw verzoek als buitenproportioneel zien en uw vordering afwijzen.

Ook als de rechter uw vordering ziet als een ‘fishing expedition’ zal het worden afgewezen.

In welke vorm?

Meestal wordt de vordering tot inzage middels een dagvaarding ingediend. Dit kan zowel in een Kort Geding als in en bodemprocedure.

Verweer

Natuurlijk kan de wederpartij dit proberen tegen te houden. Wellicht is hij/zij onderdeel van een beroepsgroep waar geheimhoudingsplicht is vereist. Dan kan hij/zij zich beroepen op het verschoningsrecht.

Als de wederpartij aannemelijk kan maken dat er ook anderen manieren zijn om aan de gewenste informatie te komen, kan dat ook een goede verdediging zijn.

Conclusie

U zult zich niet regelmatig genoodzaakt zien een zwaar rechtsmiddel als de exhibitieplicht in te zetten, maar laat u bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat als het zover is.